Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premiar i incentivar la recerca i la creació cultural en els següents àmbits:
 • Ciències bàsiques (física, química i matemàtiques)
 • Biologia i Biomedicina
 • Tecnologies de la informació i la comunicació
 • Ecologia i biologia de la conservació
 • Canvi climàtic
 • Economia, finances i gestió d'empreses
 • Humanitats i Ciències Socials
 • Música i òpera
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
  https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/12th_edition_BBVA_Foundation_Frontiers_of_knowledge_Awards_call_conditions.pdf
  Requisits
 • El candidat pot ser de qualsevol nacionalitat
 • Dotació
  400.000 €
  Documentació
 • Categoria a la qual es presenta la candidatura.
 • Nom de la institució i del/la responsable de la nominació i dades de contacte.
 • Carta de nominació signada pel/per la responsable de la nominació.
 • Dades bàsiques del/de la candidat/a, incloent la seva filiació institucional.
 • Memòria descriptiva de les principals contribucions del/de la candidat/a i justificació raonada de la nominació (màxim de 3 pàgines a un espai).
 • Currículum vitae del/de la candidat/a.
  La documentació haurà de presentar-se exclusivament en llengua anglesa.
 • Arxius

  Arxiu
  12th_edition_BBVA_Foundation_Frontiers_of_knowledge_Awards_call_conditions.pdf