Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Es concedirà un projecte de recerca sobre leucèmia infantil, que es desenvoluparà sota la supervisió d'un investigador principal (IP) a una institució espanyola.
Característiques principals
El projecte de recerca haurà de versar sobre un tema lliure relacionat amb la leucèmia infantil, valorant-se especialment els projectes translacionals amb clara aplicabilitat per als nens que pateixen aquesta malaltia.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://unoentrecienmil.org/convocatoria-vi-beca-de-investigacion-unoentrecienmil/
Requisits
 • Posseir la nacionalitat espanyola
 • Ser metge especialista en Pediatria i ser membre numerari de la Societat Espanyola de Hematologia i Oncologia Pediàtrica
 • Ser metge especialista en Hematologia i acreditar un periode de formació postgraduada especifica en Hematologia pediàtrica no inferior a quatre anys.
 • Ser llicenciat en Biologia, Farmàcia o Química i acreditar un període no inferior a 6 anys de formació postgraduada o adscripció a un centre hospitalari o grup de recerca relacionat amb la leucèmia infantil.
 • Dotació
  100.000€
  Durada
  El període de durada del projecte és de dos anys començant al juny de 2019 i finalitzant el juny de 2021.
  Documentació
 • Fotocòpia del DNI de l'Investigador Principal del projecte
 • Curriculum vitae de l'investigador principal i dels co-investigadors segons model normalitzat de la FECYT
 • Memòria del projecte d'investigació presentada indistintament en anglès o espanyol, excepte el resum que haurà de ser obligatòriament en anglès i espanyol.
 • Declaració responsable que el projecte presentat és original
 • Relació de tots els projectes finançats actius que l'IP estigui desenvolupant
 • Arxius

  Arxiu
  VI Beca Fundación Unoentremil 2019.pdf