Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental convoca beques per a la rotació a l'estranger de residents de Psiquiatria del programa MIR.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fepsm.org/becas
http://www.fepsm.org/files/files/Bases%20Becas%20Residentes%202019.pdf
Requisits
 • Podran presentar-se tots els residents de psiquiatria del programa MIR de tercer i quart any, que siguin socis, o sol·licitin l'admissió com a tals, de les dues societats constituents de la FEPSM: la Societat Espanyola de Psiquiatria (www.sepsiq.org) i la societat Espanyola de Psiquiatria Biològica (www.sepb.es). Per rebre l'ajut, el becat haurà de trobar-se al corrent de les seves obligacions en ambdues entitats.
 • Les beques es concediran per a estades d'un mínim de dos mesos en centres estrangers de reconegut prestigi per la seva activitat investigadora biomèdica i les seves publicacions en revistes d'alt impacte; hauran de gaudir abans del 31 de maig de 2020 i durant el període de rotació lliure del citat programa de formació MIR.
 • Dotació
  Es concediran fins a 15 beques, amb una dotació màxima de 2.500 euros cadascuna.
  Documentació
  a) Memòria d'entre dos i quatre pàgines explicant els objectius de formació i investigació que el resident pretén complir, especificant clarament el període de rotació lliure seleccionat per al gaudi de la beca i el centre estranger triat.
  b) Currículum Vitae.
  c) Autorització de la Comissió de Docència del programa de formació MIR per realitzar la rotació.
  d) Autorització formal del centre estranger d'acceptació de la rotació.

  Arxius

  Arxiu
  Bases Becas Residentes 2019_F.Esp.de Psiquiatria y Salud Mental.pdf