Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Té com a objectiu contribuir a la formació dels dirigents espanyols i al foment de l'esperit i l'activitat emprenedora a Espanya. Amb aquestes finalitats, la FUNDACIÓ convoca un conjunt de beques per a graduats, llicenciats i titulats superiors espanyols destinats a l'ampliació dels seus estudis amb dedicació a temps complet (que inclou la possibilitat d'exercir la docència), en Universitats i Centres de recerca de primer nivell en el món.
El nivell dels estudis a cursar és de: màster o doctorat. També s'admetran, en funció de l'interès del tema, de la vàlua del candidat i de la qualitat del centre de destinació, els projectes d'investigació científica, encara que no condueixin a les esmentades titulacions. El nombre de beques previst per a aquesta convocatòria és d'un màxim de 10 beques, el gaudi dels s'iniciarà durant el curs 2019-2020.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://frdelpino.es/category/02becas/01becas-para-estudios-de-posgrado/
https://frdelpino.es/wp-content/uploads/2086/01/Bases-convocatoria-2019.pdf
Impresos (URL)
https://www.frdelpino.es/frpbecas/backend/usuarios/create_user/1
Requisits
 • Nacionalitat. Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola.
 • Titulació. Els sol·licitants han de ser graduats universitaris, llicenciats, titulats superiors o estudiants que estiguin cursant l'últim curs de grau o llicenciatura.
 • Idioma. Els sol·licitants, de manera inexcusable, hauran d'acreditar documentalment un excel·lent coneixement escrit i parlat de l'anglès i de l'idioma corresponent al país on estigui localitzat el centre de destinació.
 • Altres beques o ajuts. Com a norma general, el becari no podrà ser beneficiari, simultàniament, de cap beca, ingrés o ajuda econòmica relacionada amb l'objecte de la beca, pública o privada, present o futura, d'un altre organisme o empresa a excepció feta de les beques atorgades pel centre o universitat de destinació.
 • Dotació
  25.000 € per a projectes de recerca o estudis de doctorat
  50.000 € per a estudis de màster o similar
  Durada
  El gaudi de la beca s'inicia durant el curs 2019-2020. La beca s'aplica a un curs acadèmic.
  Documentació
  A la primera fase:
 • El sol·licitant ha d'emplenar un qüestionari a l'aplicació telemàtica
 • El candidat també ha de fer, a través de l'aplicació, els tràmits per a obtenir, abans de la data de tancament de la convocatòria, almenys dues cartes de referència de professors universitaris (titulars o catedràtics) o d'altres persones rellevants que hagin tingut relació acadèmica o professional amb el sol·licitant.

  Si el candidat resultés seleccionat per passar a la fase final d'entrevistes, en aquest moment haurà de presentar fotocòpia dels documents:
 • DNI.
 • Fotografia d'una grandària tipus carnet a color.
 • Expedient acadèmic.
 • Certificat d'idiomes
 • Carta d'acceptació en el centre
 • Arxius

  Arxiu
  Bases-convocatoria_Rafael del Pino_2019.pdf