Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu de la beca és donar suport al desenvolupament d'un projecte d'investigació bàsica a un centre de reconegut prestigi en matèries relacionades amb l'Endocrinologia Pediàtrica.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.seep.es/~josepr23/sociedades/SEEP/index.php/premios-y-becas/premios-y-becas-seep-2019
https://www.seep.es/~josepr23/sociedades/SEEP/images/site/premiosBecas/2019/FSEEP_beca__investigacion_basica_2019.pdf
Impresos (URL)
https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=513
Requisits
 • Ser membre numerari de la SEEP o pertànyer a un grup de recerca dirigit per un membre numerari de la SEEP.
 • Els autors del projecte que siguin membres de la SEEP han d'estar al dia amb el pagament de la quota anual de l'SEEP.
 • Dotació
  10.000€
  Durada
  El temps d'estada mínim per al desenvolupament del projecte serà de 6 mesos.
  Documentació
  S'omplirà formulari de sol·licitud a l'enllaç: https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=513
  S'adjuntarà a la sol·licitud la següent documentació:
 • Curriculum vitae abreujat del sol·licitant (màxim 10 pàgines)
 • Memòria del projecte (màxim 20 pàgines) on s'incloguin:
  - Portada indicant el nom de la beca sol·licitada, dades de filiació i lloc de treball actual del sol·licitant i títol del projecte.
  - Descripció del projecte de recerca bàsica incloent objectius, justificació i activitats a desenvolupar durant l'estada per la qual es realitza la sol·licitud.
  - Carta d'autorització del centre d'origen i del centre d'acollida per a aquesta estada a què s'especifiqui la durada de la mateixa.
  - Breu resum de les característiques del centre d'acollida que li atorguen el reconegut prestigi.
 • Arxius

  Arxiu
  FSEEP_beca__investigacion_basica_2019.pdf