Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Promoure i incentivar projectes de recerca clínica a l'àrea de la Endocrinologia Pediàtrica. Els estudis es desenvoluparan a Espanya i seran multicèntrics col·laboratius. El projecte pot estar ja en curs o pendent d'iniciar-se en l'any de la convocatòria.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.seep.es/~josepr23/sociedades/SEEP/index.php/premios-y-becas/premios-y-becas-seep-2019
https://www.seep.es/~josepr23/sociedades/SEEP/images/site/premiosBecas/2019/FSEEP_beca__i_clinica_GMorreale_2019.pdf
Impresos (URL)
https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=513
Requisits
Els requisits que han de complir els aspirants són:
 • El grup sol·licitant ha de tenir un mínim del 70% de membres numeraris de la Societat Espanyola d'Endocrinologia Pediàtrica (SEEP)
 • Els autors del projecte que siguin membres de la SEEP hauran d'estar al dia amb el pagament de la quota anual de l'SEEP
 • El grup sol·licitant ha de demostrar capacitat / recursos per al desenvolupament del projecte. Es donarà preferència als treballs de grups de recerca no consolidats.
 • El projecte de recerca per al qual es sol·licita la beca no ha d'haver rebut amb anterioritat una beca de la FSEEP per a la investigació. Es valorarà, també, si el projecte compta amb altres fonts de finançament.
 • Dotació
  10.000€
  Documentació
  S'omplirà formulari de sol·licitud a l'enllaç: https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=513
  S'adjuntarà a la sol·licitud la següent documentació:
 • Memòria del projecte (màxim 25 pàgines) on s'incloguin:
  - Portada indicant el nom de la beca sol·licitada, títol del projecte, nom, cognoms i filiació de tots els membres i número de soci per a aquells que ho siguin. Un d'ells serà la persona de contacte. - Descripció del projecte:
  a) Resum.
  b) Antecedents sobre el tema.
  c) Objectius.
  d) Metodologia.
  e) Pla de treball de cada un dels membres.
  - Resultats esperats.
  - Memòria econòmica i pressupost detallat.
  - S'ha d'indicar si el projecte presentat compta amb altres fonts de finançament.
  - En cas que el projecte ja estigui iniciat s'ha d'adjuntar un resum dels avenços obtinguts, incloent referències a comunicacions científiques derivades del projecte.
 • Arxius

  Arxiu
  FSEEP_beca__i_clinica_GMorreale_2019.pdf