Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Fins a 25 beques per cursar estudis de postgrau en universitats d'Estats Units en qualsevol disciplina. Les beques Fulbright estan destinades a titulats superiors que estiguin interessats en programes de Master 's o Ph.D.
Destinades a joves titulats superiors que estiguin interessats a realitzar programes de Màsters o Ph.D. a universitats nord-americanes. Patrocinadors: Govern d'Espanya, Govern dels EUA, Junta d'Andalusia, University of Maryland, College of William and Mary, New York Film Academy, Associació JW Fulbright, Coca-Cola, Cosentino, Fundació Ramón Areces, Grifols, Iberdrola i Mapfre.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2020-2021/1595/
https://fulbright.es/files/ConvocatoriaAttachments/attachments_5c3da73e-0260-42aa-ae16-5890253b2d99.pdf
Impresos (URL)
https://fulbright.es/solicitudes/electronicas/1595
Requisits
 • Nacionalitat espanyola.
 • Títol superior (llicenciatura, arquitecte o enginyer superior, o títol de grau) obtingut entre gener de 2013 i setembre de 2019. Els títols atorgats per centres espanyols privats o per institucions estrangeres, hauran d'estar homologats pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats abans del tancament del termini de presentació de sol·licituds. Alternativament, es podrà presentar el suplement europeu al títol o les Declaracions d'Equivalències de Nota Mitjana i Titulació.
 • Excel·lent coneixement de l'idioma anglès parlat i escrit demostrable.
 • No s'admeten sol·licituds per a programes que contemplin pràctiques clíniques que impliquin un contacte directe no supervisat amb pacients en EUA
 • Dotació
  La dotació de les beques inclou assignacions pels següents conceptes:
  1. Viatge d'anada i tornada i despeses diverses de primera instal·lació: 2.300 dòlars USA. En el cas que el becari assisteixi a un curs preacadèmic: 2.600 dòlars USA.
  2. Assignació mensual entre 1.600 i 2.400 dòlars USA en concepte d'allotjament, manutenció i despeses addicionals. Es determinarà la mensualitat segons el cost de vida de la ciutat de destinació.
  3. Despeses de matrícula i taxes obligatòries fins a 34.000 dòlars USA.
  Durada
  El període de gaudi d'aquestes beques s'establirà segons el calendari acadèmic de la universitat de destinació (de deu a dotze mesos). Aquest període haurà d'estar comprès entre l'estiu o tardor de 2020 i l'estiu de 2021, i no podrà posposar-se a un altre curs acadèmic sense l'autorització prèvia de la Comissió.
  Documentació
  A. Formulari de sol·licitud electrònica, que inclou:
  1. Dades personals
  2. Dades acadèmiques
  3. Dades professionals
  4. Projecte de beca (en espanyol, màxim 4.000 paraules), que haurà de seguir l'esquema següent:
  - Objectiu: descripció del projecte, especialitat triada i titulació acadèmica a la qual s'aspira, si escau.
  - Importància: explicació de la importància del projecte en si mateix, per al desenvolupament acadèmic i professional del candidat, i per a Espanya.
  - Motivació: raons que indueixen al candidat a estudiar als EUA.
  5. Tres universitats de preferència i el motiu pel qual s'han seleccionat (màxim 500 paraules).
  B. Documentació escanejada a adjuntar a la sol·licitud:
  1. Fotografia recent.
  2. Document nacional d'identitat o passaport.
  3. Certificat acadèmic d'estudis. Els estudiants l'últim curs sigui 2018-2019 hauran de lliurar un certificat acadèmic parcial en sol·licitar la beca i l'expedient complet, amb tots els cursos aprovats, abans del 30 de setembre de 2019.
  4. Títol universitari o justificant d'haver-lo sol·licitat. Els estudiants l'últim curs dels quals sigui 2018-2019, hauran de lliurar el títol o justificant d'haver-lo sol·licitat abans del 31 de desembre de 2019.
  5. "Curriculum Vitae" en espanyol.
  6. Resultats del Test of English as a Foreign Language (TOEFL) o International English Language Testing System (IELTS), Academic Version, i si escau resultats del GMAT (GMAT), amb la puntuació mínima exigida. La data límit per presentar els resultats de l'examen serà el 21 d'abril de 2019.

  Arxius

  Arxiu
  Becas FULBRIGHT 2020-2021.pdf
  FAQ Becas FULBRIGHT 2020-2021.pdf