Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Federació Espanyola d'Associacions de Teràpia Familiar té entre els seus objectius promocionar la Teràpia Familiar i la Intervenció Sistèmica al nostre país i contribuir al desenvolupament científic d'aquesta disciplina i al seu reconeixement social. Com una aportació més en aquesta direcció, la FEATF ofereix anualment un "Ajut a la investigació sobre Famílies i Teràpia Familiar", per tal d'incentivar i fomentar la realització de projectes de recerca en aquest camp.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.featf.org/convocatoria-premio-investigacion-featf/
Requisits
 • Podran sol·licitar l'Ajut a la Investigació aquelles persones o equips que vulguin desenvolupar una investigació original sobre Teràpia Familiar, Intervenció Sistèmica No Clínica o Interacció Familiar.
 • El seu objecte pot ser qualsevol aspecte relacionat amb les temàtiques amb què treballen els terapeutes familiars i interventors sistèmics en general, com per exemple, les dinàmiques interaccionals en famílies no clíniques, el cicle vital familiar, els processos i / o resultats de la teràpia familiar, la formació de terapeutes, etc.
 • La investigació ha de ser de tipus empíric, podent realitzar-se amb qualsevol metodologia científica contrastada, tant de tipus quantitatiu com qualitatiu.
 • La investigació per a la qual se sol·liciti el premi ha de ser una investigació planejada o en curs de realització.
 • No s'admetran investigacions ja finalitzades.
 • Els sol·licitants de l'Ajut a la Investigació de la FEATF (o almenys l'investigador principal) seran preferentment socis d'alguna de les associacions integrades en la F.E.A.T.F.
 • Dotació
  La quantitat que cada any estableixi la Junta Directiva
  Documentació
  Imprès de sol·licitud juntament amb el currículum del sol·licitant o sol·licitants, al que s'adjuntarà un document en format PDF protegit, nomenat amb el títol de la investigació. En aquest últim document no ha d'haver dada identificativa alguna dels investigadors i fins i tot s'evitarà donar referències de llocs o altres elements que puguin identificar els autors del projecte.

  Arxius

  Arxiu
  Reglamento-Ayuda a la Investigación-FEATF-2019.pdf