Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Convocar sis beques per a portar a terme sis projectes d'investigació amb la finalitat d'incentivar l'estudi en el camp de la Bioètica.
Característiques principals
Poden participar en aquesta convocatòria els projectes d'investigació que es proposin desenvolupar algun tema relacionat amb la Bioètica i la seva aplicació pràctica. Els projectes podran portar-se a terme individualment o bé en equip.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundaciogrifols.org/ca/web/fundacio/research-grants
Dotació
5.000 euros.
Durada
Des del moment de concessió de la beca, la persona o equip investigador disposarà del període d'un any per dur a terme el projecte.
Documentació
Els candidats haurien de presentar una memòria d'una extensió entre 5 i 10 pàgines, escrita en català o castellà, que inclogui un pressupost. La memòria s'ha de presentar a través del web de la Fundació, complimentant el formulari establert (www.fundaciogrifols.org) i a més enviar per duplicat l'original en paper. Caldrà adjuntar també un currículum vitae abreujat dels sol·licitants (on consti el seu correu electrònic), l'autorització del responsable del centre on es desenvoluparà el projecte i una carta de sol·licitud d'opció a la beca.

Arxius

Arxiu
Convocatoria de Becas sobre Bioètica 2018_2019 GRIFOLS.pdf