Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Les beques-ajudes tenen com a objectiu contribuir a la investigació i formació en dolor dels socis de la SED, qualsevol que sigui la seva especialitat o país d'origen i residència i amb un mínim d'un any d'antiguitat com a soci. Les beques-ajudes no tenen com a objectiu finançar la investigació en si mateixa ni pagar salaris.
Característiques principals
Les beques-ajuts tenen caràcter competitiu.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sedolor.es/fundacion/becas/
Dotació
De 1.500€ a 3.000€
Durada
El gaudi de les beques-ajudes es duran a terme en l'any en què sol·liciten o al primer trimestre de l'any següent.
Documentació
El sol·licitant haurà d'enviar:
  • carta de motivació adreçada al secretari de la FED.
  • CV amb format lliure (no més de 4 pàgines) en què haurà de fer constar: nom i edat, número de soci de la SED i antiguitat, estudis i especialització, mèrits clínics, docents i investigadors i qualsevol altra aportació que cregui d'interès per ser beneficiari.
  • Arxius

    Arxiu
    BECAS-1er-semestre-2019_Sociedad Española del Dolor.pdf