Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Convocatòria per a membres de la SEC i de la Secció de Cardiopatia Isquèmica i Cures Aguts Cardiovasculars que desitgin incorporar-se durant un any a una Unitat de Cures Crítiques Cardiològiques d'un hospital nacional. Beques destinades a la formació de joves cardiòlegs en assistència i recerca clínica en l'àrea de les cures agudes cardiològiques.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/1815-becas-cardiopatia-isquemica-formacion-investigacion-cuidados-agudos-cardiovasculares
Requisits
Pot sol·licitar les beques qualsevol cardiòleg que hagi finalitzat la residència de cardiologia en els últims tres anys o estigui cursant l'últim any de residència, sigui membre de la SEC i de la Secció de CIyCAC, i desitgi incorporar durant un any a una Unitat de Cures crítics Cardiològiques d'un hospital nacional. Es requereix haver aprovat o estar en tràmits de fer l'examen de cardiologia de l'ESC (European Exam General Cardiology). El candidat es comprometrà a l'obtenció de la Certificació en Cures Aguts Cardiològiques de la "Acute Cardiac Care Association" de la Societat Europea de Cardiologia (European Society of Cardiology) a la convocatòria següent a la finalització de la beca.
Dotació
Dues beques de 22.500€ cada una.
Durada
1 any
Documentació
Amb la sol.licitud s'haurà d'adjuntar la següent documentació:
 • Projecte d'investigació en imprès normalitzat.
 • Carta d'acceptació del responsable del centre receptor especificant la viabilitat del projecte proposat, i breu descripció de la trajectòria de tots dos.
 • Carta de presentació del President de la Comissió de Docència o Cap de Servei de l'hospital on va realitzar el candidat la seva formació MIR, incloent la data del final de la residència.
 • Currículum Vitae normalitzat del sol·licitant.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases Beques de la Secció de CIyCAC_SEC 2019.pdf
  2019_Curriculum-normalizado-SEC.docx
  2019_Impreso_normalizado_becas_post-residencia_SEC.docx