Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació José Luis Castaño-SEQC amb l'objectiu de fomentar les activitats de recerca relacionades amb el Laboratori Clínic convoca la primera edició de l'ajuda per a un Projecte d'Investigació multicèntric. La Fundació José Luis Castaño-SEQC concedirà una beca al millor projecte d'investigació multicèntric 2019.
Fomentar la investigació entre els especialistes del Laboratori Clínic en col·laboració amb altres especialitats sanitàries.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/convocatoria-de-ayuda-para-un-proyecto-de-investigacion-multicentrico-2019/_categoria:16,beca:66/
Requisits
 • Tindrà caràcter nacional o internacional i podran optar-hi tots els socis de ple dret de la SEQCML. L'investigador principal i més d'un terç de la resta dels coinvestigadors hauran de ser socis de ple dret de la SEQCML amb una antiguitat mínima d'1 any. Hi ha d'haver almenys un soci de SEQCML en cada centre que participi en el projecte.
 • L'estudi ha de tenir un mínim de tres centres participants i un màxim de sis.
 • En cada un d'ells haurà de figurar com a mínim un investigador relacionat amb la Medicina de Laboratori i almenys un investigador d'una altra especialitat.
 • Dotació
  20.000€
  Durada
  La durada mínima serà d'un any i màxima de dos anys. En casos puntuals i prèvia aprovació per part del patronat de la Fundació, el termini podrà ser prorrogat fins a tres anys.
  L'adjudicatari de l'ajut haurà de realitzar el projecte de recerca al llarg dels anys 2019-2021.
  Documentació
  La memòria del projecte i documentació requerida s'ha d'elaborar tal com es descriu en el document: Memòria Projecte (annex). En aquest document també s'especifiquen els criteris que utilitzarà el Jurat per avaluar els projectes.

  Arxius

  Arxiu
  Fundación JL Castaño_Anexos_Projecte de Recerca muklticèntric.pdf
  Convocatoria DE AYUDA PARA UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MULTICENTRICO 2019_JL Castaño.pdf