Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Fomentar i impulsar la recerca en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals des del vessant científic i d'aplicació pràctica en la prevenció de riscos laborals. Els projectes han de ser projectes inequívocament de recerca en l'àmbit de la seguretat i la salut laboral, descartant-se tots aquells que el Comitè Científic consideri que no s'ajusten a aquesta descripció.
Millorar, mitjançant la recerca, les condicions de seguretat i salut laboral de tots els treballadors, i especialment, la dels treballadors especialment sensibles als riscos laborals.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/becas-i-d-en-prl/becas-i-d-2019
Impresos (URL)
https://surveycomm.survey.fm/becas-id-2019
Requisits
 • Destinataris:Especialistes en Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, Medicina del Treball i Infermeria del Treball i a tots aquells professionals vinculats a la prevenció de riscos laborals.
 • La beca pot sol·licitar-se a títol personal o en el marc d'una institució (Servei de Prevenció, Mutua Col·laboradora amb la Seguretat Social, Unitat docent de Medicina del Treball, Universitat, Unitat de Salut Laboral, Centre d'Atenció Primària, hospital, empresa o altres entitats), i es poden formar equips mixtes compostos per diferents entitats.
 • Els projectes no tindran ànim de lucre, ja sigui de forma directa o indirecta
 • Els projectes s'han de desenvolupar en un termini màxim de 12 mesos a partir de la data de comunicació de la concessió
 • Els projectes han de ser d'àmbit nacional.
 • Dotació
  La dotació total per a la XII Convocatòria és de 52.000 euros que es destinaran de la següent manera:
 • 40.000€ - totes les línies de recerca
 • 12.000€ - línies de recerca sobre prevenció i discapacitat
  El Comitè Científic podrà becar fins a un màxim de 6 projectes.
  La beca tindrà un dotació mínima de 8.000€ i màxima de 12.000€
 • Durada
  1 any
  Documentació
  DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:
  •Formulari de sol·licitud: haurà d'enviar-se degudament emplenat.
  •Presentar per a cadascun dels membres de l'equip:
  - CV vitae actualitzat.
  - Fotocòpia Document Nacional d'Identitat o similar.
  - Fotocòpia del títol universitari
  •Si el treball es realitzarà en el marc d'una institució/empresa es requereix una carta del seu responsable en la qual ha de constar que s'accepta que el sol·licitant desenvolupi el projecte pel qual sol·licita la present beca.
  •Certificació, si escau, de l'existència d'altres subvencions per al mateix projecte, indicant la quantitat econòmica cedida, la institució que la concedeix, el motiu i la fase del projecte en la qual es troba.

  Arxius

  Arxiu