Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia del Principat d'Astúries convoca el Premi Internacional Hipòcrates d'investigació mèdica sobre Nutrició Humana, destinat a honrar als científics dedicats a esclarir les qüestions relacionades amb aquesta important especialitat de la Medicina.
Característiques principals
Per a la present edició de 2019 dins de la temàtica general assenyalada, d'Investigació Mèdica sobre Nutrició Humana, els treballs d'investigació, mètode o descobriment que optin al premi hauran de tractar preferentment sobre la llet i / o els seus derivats. Els treballs d'investigació, mètode o descobriment que opten al Premi han de ser originals i estar realitzats amb anterioritat a la data d'aquesta convocatòria. No seran acceptats els que hagin concorregut a altres guardons o concursos.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.rampra.org/contenidos/premios/premios.aspx?idCategoria=d5XrZo1yr%2bR63bnHoZKy5A%3d%3d
http://www.rampra.org/modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/501/150219_103221_5368542958.pdf
Dotació
7.000 euros i diploma.
Documentació
  • Els treballs no podran excedir de 60.000 caràcters, incloent-se en ells tots els conceptes que els conformin (notes, bibliografia, referències, iconografia, etc.).
  • Es presentaran cinc originals impresos a doble espai i un original en suport informàtic.
  • Estaran redactats en: castellà, anglès o francès, sent condició indispensable que els treballs escrits en aquests dos últims idiomes afegeixin una còpia que estigui traduïda al castellà, còpia que haurà de ser abreujada i reduïda a 20.000 caràcters
  • Arxius

    Arxiu
    Bases Premio Internacional HIPÓCRATES 2019.pdf
    Trìptico Premio Internacional HIPÓCRATES 2019.pdf