Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La convocatòria CICERONE finança estades de 6 setmanes en el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC) per a la realització de pràctiques durant un període comprès entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de el 2019.
El Centre podrà oferir un contracte laboral de fins a un any de durada als estudiants d'últim curs de Grau o de Màster, després de la realització de les pràctiques, i en funció dels resultats de la mateixes.
El Programa ofereix també l'oportunitat d'assistència a seminaris i jornades científiques internes organitzades pel CNIC.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642108/document/275124
Requisits
 • Ser estudiant universitari, de qualsevol nacionalitat, cursant estudis de grau, llicenciatura o màster relacionats amb les ciències biomèdiques o àrees relacionades amb aquest camp (física, química, enginyeries).
 • Tenir aprovats el 50% de tots els crèdits de Grau el dia 20 de març de 2019. L'alumne ha de poder d'acreditar mitjançant document oficial tenir el nombre de crèdits necessaris en la data anteriorment indicada.
 • Posseir una nota mitjana dels crèdits cursats (tant de Grau com de Màster) igual o superior a 8 en escala 1-10 (veure següent secció).
 • Dotació
  1.500 € més despeses de transport de fins a 500 € per als estudiants que resideixin fora de Madrid. Assegurança mèdica si s'escau.
  Durada
  6 setmanes entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2019
  Documentació
  Formulari de sol·licitud enviat a través del lloc web del CNIC.
  Documentació:
 • Els candidats amb expedients estrangers hauran d'adjuntar l'equivalència oficial del seu expedient feta a través del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
  Les sol·licituds amb expedients estrangers a les quals no s'adjunti aquesta equivalència oficial seran considerades incompletes i rebutjades.
 • Curriculum Vitae. Es presentarà en anglès.
 • Certificació acadèmica amb el nombre de crèdits superats (expedient acadèmic).
 • Document nacional d'identitat o passaport.
 • Certificat d'empadronament per als candidats residents a Espanya fora de la Comunitat de Madrid.
 • Document acreditatiu del número de la seguretat social personal.
 • Breu carta de motivació de l'alumne per a la realització d'aquestes pràctiques (extensió màxima 300 paraules).
 • Arxius

  Arxiu
  CICERONE Bases de la convocatoria 2019.pdf