Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Condicions del projecte:
• Projecte de recerca original de dos anys de duració
• Àrea de recerca: temes de recerca clínico-translacionals relacionats amb la immunoteràpia de tumors sòlids.
• Es valoraran positivament els projectes amb predomini de desenvolupament traslacional o clínic.
• Projectes de recerca coordinats o dirigits en Unitats d'Oncologia Mèdica a Espanya.
• Ha d'indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar documentació que l'acrediti
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/207397-convocatoria-becas-seom-2019
Requisits
Requisits dels sol·licitants:
• Soci de SEOM i al corrent en el pagament de la quota de soci
• Metges especialistes en Oncologia Mèdica, amb exercici professional a Espanya
Dotació
Una beca de 40.000€
Durada
2 anys
Documentació
Format de la sol·licitud:
Ha de presentar-se una memòria del projecte de recerca, que no ha d'excedir de 12 pàgines, i ha de tenir els següents apartats:
• Títol.
• Resum (màxim 250 paraules).
• Introducció (màxim 1000 paraules).
• Durada del projecte: máxim 2 anys.
• CV de l'Investigador Principal i CV individual de tot l'equip investigador seguint plantilla SEOM o estructura de models normalitzats.
• Hipòtesi i objectius.
• Pla de treball, protocol i metodologia.
• Mitjans disponibles.
• Adequació a la prioritat de la convocatòria.
• Cronograma.
• Pressupost amb justificació detallada
• Referències bibliogràfiques

Arxius

Arxiu
BASES_BECA_FSEOM_BMS_Proyectos_de_Inmuno_Oncologia_2019.pdf
Plantilla_Modelo_CV_Becas_SEOM_Esp.doc