Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Quatre modalitats:
 • Beques de Formació de 2 anys: amb l'objectiu de donar temps suficient a què la persona becada comenci i acabi un projecte de recerca translacional. Aquesta modalitat està especialment indicada per a projectes amb un fort caràcter bàsic-translacional que requereixin l'aprenentatge i el desenvolupament de tècniques de laboratori per part del becat. Es permet un component clínic, però aquest no pot sobrepassar el 25% del temps dedicat a la recerca.
 • Beques de Formació d'1 any: per a desenvolupar un projecte d'Immuno-oncologia. Es prioritzaran projectes a l'Institute of Cancer Reseach de Londres (ICR) però no serà un criteri determinant.
 • Beques de Formació d'1 any-EUSA:Es prioritzaran projectes sobre càncer renal.
 • Beques de Formació de durada variable (2 mesos fins 1 any): l'objectiu d'aquesta modalitat és que la persona becària pugui realitzar una estada en un centre de referència a l'estranger que li permeti obtenir uns coneixements i unes experiències útils per a poder ser aplicades, a curt o llarg termini, en el seu centre d'origen a Espanya.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/207397-convocatoria-becas-seom-2019
  Requisits
  Requisits dels sol·licitants:
 • Metges especialistes en Oncologia Mèdica (per a les modalitats de 2 i d'1 any, fins a 15 anys des del final de la residència o residents d'Oncologia Mèdica d'últim any)
 • Soci de SEOM (numerari per a la modalitat de durada variable) i al corrent dels pagaments de la quota de soci
 • Alt nivell d'anglès parlat i escrit
 • Es donarà prioritat a aquells oncòlegs que no es trobin ja investigant fora d'Espanya en el moment de l'adjudicació de la beca.
 • Per a les modalitats d'un i 2 anys, es prioritzaran les candidatures que provinguin d'institucions amb menor trajectòria ciebntífica
 • Residència permanent a Espanya
 • Cal complir els requisits del país on es vulgui desenvolupar l'estada (per exemple, a Anglaterra i Canadà s'exigeix l'obtenció del títol d'anglès IELTS (Internations English Language Testing) com a requisit per a obtenir la llicència per a la pràctica clínica)
 • Un mateix IP no pot enviar dos sol.licituds a la mateixa convocatòria.
 • Dotació
 • Beques de Formació de 2 anys: 70.000 € bruts
 • Beques de Formació d'1 any: 2.900 €/mes + 1.000 € bossa de viatge
 • Beques de Formació de durada variable (2 mesos fins 1 any): 2.900 €/mes + 1.000 € bossa de viatge
 • Documentació
 • Dades del sol·licitant: nom i cognoms, centre d'origen, dades de contacte
 • CV del sol·licitant seguint plantilla SEOM o estructura de models normalitzats, en anglès
 • Carta de motivació en anglès
 • Memòria del projecte/activitat a realitzar, en anglès
 • Carta(es) de recomanació en anglès
 • Carta d'acceptació del centre receptor, en anglès
 • Arxius

  Arxiu
  Plantilla_Modelo_CV_Becas_SEOM_Ingles.doc
  BASES_BECAS_FSEOM_ESTANCIA_DE_DURACION_VARIABLE_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2019.pdf
  BASES_BECAS_FSEOM_ESTANCIA_DE_2_ANYOS_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2019.pdf
  BASES_BECA_FSEOM_FCRIS_ESTANCIA_DE_1_ANYO_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2019.pdf
  BASES_BECA_FSEOM_EUSA_PHARMA_ESTANCIA_DE_1_ANYO_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2019.pdf