Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El premi es concedirà a un investigador amb un currículum destacat en el camp de la recerca en Biomedicina i Ciències de la salut.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/convocatories/
Impresos (URL)
https://www.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2019/02/BASES-PREMIO-BIOMEDICA-2019_cat-1.pdf
Requisits
Els candidats han de ser proposats per persones vinculades a universitats, hospitals o centres de recerca.
Investigadors de fins a 42 anys (complerts a 31 de desembre de 2018) de qualsevol nacionalitat que faci un mínim de tres anys constinuats realitzant una tasca de recerca a Espanya i que hagin centrat els seus treballs en el camp de la Biomedicina i les Ciències de la salut.
Aquesta edat podria ser ampliada fins a un màxim d’un any per cada fill quan s’hagin produït interrupcions a la carrera professional per maternitat.
Dotació
50.000 €
Documentació
  • Una carta de presentació de la persona que proposa el candidat, en format PDF.
  • El currículum del candidat, en format PDF, en un màxim de 5 pàgines.
  • Un únic document en format PDF que inclogui (i) una llista amb els treballs d’investigació realitzats més rellevants (màxim 10) i (ii) una còpia dels citats articles.
  • Arxius

    Arxiu
    FBS_Bases_Bio_Cat.pdf