Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Ajuts destinats a la formació i capacitació de persones joves al camp de la investigació, facilitant el desenvolupament d'un projecte d'investigació en epidemiologia. Atès que l'objectiu del premi no és finançar el projecte, sinó donar suport a la formació en recerca de personal jove, els projectes presentats hauran de ser viables econòmicament (ja sigui perquè s'emmarquen en un altre projecte finançat o perquè el desenvolupament del projecte no suposa cap cost econòmic ). La quantia econòmica del premi anirà destinada a altres partides com assistència a cursos, congressos o d'altres estances formatives, llibres o material necessari per al desenvolupament del projecte etc.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mtorres@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=29&contenido=premio
Requisits
Ser soci de la SEE; (2) menor de 35 anys (complerts l'any en curs); (3) amb menys de 5 anys d'experiència en epidemiologia i salut pública; (4) i que no hagi assolit grau de Doctor. ES donarà prioritat a estudiants de màster o doctorat.
Dotació
3.000 €
Durada
2 anys
Documentació
1 - Memòria de sol·licitud del projecte, model FIS. 2 - Una còpia del DNI o NIE. 3 - Una carta signada per la persona que tutoritza el projecte que inclogui: (a) resum de la trajectòria professional; (b) compromís a tutoritzar el projecte; (c) compromís que els fons assignats s'usin en els conceptes estipulats al projecte; (d) la situació laboral del candidat(a); (e) declaració que el projecte ha estat escrit i dissenyat per la persona que sol·licita el premi; i (f) declaració que el candidat té menys de cinc anys d'experiència en epidemiologia i/o en salut pública.

Arxius

Arxiu
Sitio Web de la Sociedad Española de Epidemiología.pdf