Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La beca de recerca bàsica de la Societat de Fisioteràpia té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica dins del camp de les ciències de la salut i específicament relacionat amb la Fisioteràpia.
Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs multidisciplinaris, amb un tema original, així com aquells projectes que formin part d’un programa de doctorat cursat per un fisioterapeuta.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.scfisioterapia.cat/beques.php
Impresos (URL)
http://www.academia.cat/files/204-7016-FITXER/Bases.pdf
Dotació
La dotació de la beca serà de 3.000€ bruts que es faran efectius en dos lliuraments: un de 2.000€ a la concessió de la Beca i l’altre, de 1.000€, al lliurament del resultat de la recerca i de la seva memòria econòmica.
Durada
Fins a tres anys.
Documentació
Per optar a la beca caldrà omplir el formulari de sol·licitud segons model, i adjuntar els següents documents:
1. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca.
2. Curriculum vitae actualitzat de tots els signants.
3. Certificat del responsable del centre o institució on s’hagi de realitzar el treball, avalant la capacitat del candidat i alhora, fent constar l’acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització.

Arxius

Arxiu