Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), amb el patrocini dels Laboratoris Ordesa, amb el propòsit de promocionar la investigació en el camp de la pediatria, convoca una ajuda econòmica per un projecte de recerca que haurà de versar sobre un tema d'Investigació en Prevenció i Tractament d'al·lèrgia a les proteïnes de la llet de vaca.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aeped.es/sites/default/files/bases_beca_ordesa_2019.pdf
Requisits
 • El primer signant haurà de pertànyer com membre numerari a la Asociación Española de Pediatría.
 • Entre els signants del projecte haurà d'haver majoria de membres numeraris pertanyents a la Asociación Española de Pediatría.
 • És condició indispensable que els projectes presentats siguin originals, no hagin estat publicats i no hagin estat finançats per altres entitats públiques o privades o hagin estat prèviament premiats.
 • No s'admetrà un mateix projecte per a optar a més d'una ajuda de les quals convoqui la Asociación Española de Pediatría en l'any en curs.
 • El projecte s'haurà de realitzar íntegrament a Espanya.
 • Dotació
  12.000€
  Durada
  Entre 1 i 2 anys.
  Documentació
 • Currículum vitae de l'investigador principal i *co-investigadors únicament segons model abreviat CEFYT (https://cvn.fecyt.es/editor/) Títol, resum en espanyol i anglès (250 paraules), estat actual del problema i referències bibliogràfiques (màxim 3 pàgines DINA4)
 • Hipòtesi i objectius (1 pàgina DINA4)
 • Disseny: inclourà les tasques a realitzar per cada membre de l'equip (màxim 2 pàgines DINA4)
 • Material i mètodes (màxim 3 pàgines DINA4)
 • Cronograma de la consecució d'objectius per anualitats (1 pàgina DINA4).
 • Rellevància científica i pràctica de la recerca (1 pàgina).
 • Pressupost detallat de despeses.
 • Presentació al Comitè d'Ètica i Recerca del centre on es vagi a realitzar el projecte.
 • Annexos (màxim 3 pàgines DINA4)
 • Arxius

  Arxiu
  bases_beca_ordesa_2019.pdf