Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'Ajuda Fundació Merck Salut en resultats de salut convoca la II edició de Recerca destinada a finançar projectes duts a terme a Espanya, en un termini mínim d'1 any i màxim de 3 anys.
Característiques principals
La investigació en resultats de salut pretén analitzar i quantificar els resultats que generen les diferents intervencions sanitàries en condicions de pràctica mèdica habitual. La finalitat última és proporcionar informació que permeti avaluar si determinats serveis sanitaris aconsegueixen mantenir o augmentar la salut dels individus, i principalment dels dos resultats finals de més interès: la qualitat i la quantitat de vida.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-salud-investigacion-resultados-salud/convocatorias-ayudas-investigacion-resultados-salud/
Requisits
Els investigadors han de presentar el projecte redactat en llengua castellana i l'han de fer arribar, a través de la pàgina web, www.fundacionmercksalud.com, omplint el formulari que correspon. (document portada i memòria del projecte). Els projectes han d'incloure els següents apartats:
 • Portada.
 • Resum.
 • Antecedents sobre el tema.
 • Objectius.
 • Metodologia.
 • Pla de treball.
 • Resultats esperats i model de mitjana.
 • Pressupost detallat.
 • Bibliografia.
 • Curriculum de l'IP i col.laboradors.
 • Dotació
  10.000 euros
  Durada
  1 any i màxim de 3 anys

  Arxius

  Arxiu
  MerckSalud_BASES2019.pdf
  MerckSalud_Memoria2019.doc
  MerckSalud_AnexoI_ResultadoProyecto.doc
  MerckSalud_AnexoII_InformeFinal.doc
  MerckSalud_portada2019.docx