Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
finançar un projecte d’avaluació de resultats en el desenvolupament de la Farmàcia Clínica amb aplicació en qualsevol àmbit assistencial.
Lloc de presentació
El personal de fundació IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
MBayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.scfarmclin.org/es/actualidad/noticias/122123-beca-joaquim-bonal-2019-2020
https://www.scfarmclin.org/images/archivos/701/Beca_Bonal_Bases_2019_final.pdf
Requisits
 • Dirigida als professionals farmacèutics de tots els àmbits assistencials
 • L’investigador principal com a mínim haurà de fer un any que és membre de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) en el moment de sol·licitar la beca
 • No es pot presentar cap projecte finançat simultàniament per una altra entitat. Si ho ha estat amb anterioritat, s’haurà de fer constar
 • La Beca no es podrà repartir: haurà de ser atorgada a un sol projecte de recerca
 • La Beca podrà ser declarada deserta i el seu import no serà acumulable
 • La decisió del jurat serà inapel·lable
 • Dotació
  12.000€ nets, més despeses de gestió justificades fins a un màxim de 2.000€.
  Durada
  Màxim de 24 mesos.
  Documentació
  Documentació a presentar: 1 còpia electrònica i 1 en paper
 • Dades personals i currículum vitae de tots els signants.
 • Descripció del projecte i pressupost, segons format establert (veure annex).
 • Certificat del responsable del Centre o Institució on s’hagi de realitzar el treball, fent-hi constar l’acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques per a la seva realització.
 • Arxius

  Arxiu
  Bonal_Bases_2019_final.pdf
  model_presentacio_2019_Joaquim Bonal.docx