Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La SEFH anuncia la convocatòria dels "III Premis SEFH/ROVI al desenvolupament en Farmàcia Hospitalària", amb la finalitat de guardonar aquells projectes que, per les seves característiques, metodologia, àmbit d'actuació i resultats, suposin una aportació de solucions innovadores i beneficioses per al desenvolupament de la Farmàcia Hospitalària i que contribueixin al benestar i qualitat de vida dels pacients
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sefh.es/convocatoria-premios-sefh-rovi/
Requisits
 • Projectes que hagin estat implementats en Serveis de Farmàcia hospitalària en el període des d'1 de Gener de 2018 fins a la data de la convocatòria.
 • Es consideraran candidats tots aquells projectes originals presentats que proposin una contribució a la millora de la gestió dels serveis de Farmàcia Hospitalària, o a la millora en l'ús racional dels medicaments o de l'assistència als pacients”.
 • Els participants o almenys el responsable principal del projecte, han de ser farmacèutics especialistes en Farmàcia Hospitalària que exerceixin aquesta professió a Espanya, com a mínim des de gener de 2017. En aquest sentit, el responsable principal del projecte haurà d'acreditar la seva condició d'especialista en Farmàcia Hospitalària i comptar amb l'autorització del Responsable del Servei on s'ha implementat.
 • Dotació
  Es concediran fins a 3 premis de cinc mil euros (5.000 €)
  Documentació
 • La sol·licitud i memòria tècnica han de presentar-se en espanyol
 • Per a la memòria tècnica s'indicarà: - Títol - Tipus de projecte (individual o multicèntric) - Centre on es realitza el projecte - Investigador principal (Nom i Cognoms, Professió, Centre de Treball, Càrrec, Telèfon, E-mail) - Investigadors col·laboradors (Nom i Cognoms, Professió, Centre de Treball, Càrrec, Telèfon, E-mail) - Resum (màxim 300 paraules) - Antecedents sobre l'àmbit del projecte i justificació de l'interès pràctic i/o científic del mateix - Objectius principals i secundaris al projecte - Metodologia (Disseny, subjectes d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l'estudi) - Resultats més rellevants (Impacte del projecte, Valoració del benefici obtingut des de la implantació del projecte, Nombre de pacients inclosos en el cas que afecti pacients, Resultats en salut si els tingués, etc.) - Bibliografia
 • Arxius

  Arxiu
  SEFH-ROVI 2019.pdf
  SEFH-ROVI FORMULARI 2019.doc