Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Podran prendre part en el concurs els doctors de nacionalitat espanyola que hagin defensat la tesi entre 30 de maig de 2018 i el 30 de maig de 2019 i hagin obtingut la qualificació Excel·lent cum laude.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.radoctores.es/premios_2019.php
https://www.radoctores.es/registro-inscripcion.php
Impresos (URL)
https://www.radoctores.es/bases-premios.php
Dotació
PREMIS REAL ACADÈMIA DE DOCTORS D'ESPANYA
 • HUMANITATS: Tema lliure. Dotació: 1.000 €
 • CIÈNCIES DE LA VIDA I DE LA SALUT: Tema lliure. Dotació: 1.000 €
 • CIÈNCIES JURÍDIQUES: Tema lliure. Dotació: 1.000 €
 • ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES: Tema lliure. Dotació: 1.000 €
 • CIÈNCIES EXPERIMENTALS I TECNOLOGIQUES: Tema lliure. Dotació: 1.000 €
 • PREMI JOAN ABELLÓ PASCUAL I Tema lliure àrea de Bioquímica. Dotació: 1.250 €.
 • PREMI JOAN ABELLÓ PASCUAL II Tema: Mètodes analítics en Bioquímica. Dotació: 1.600 €
 • PREMI MARIA JOSÉ JEREZ AMADOR DE LOS RÍOS Tema: Malalties rares. Dotació: 1.400 €
 • Documentació
  Les tesis doctorals es presentaran:
 • Redactades en espanyol, si estiguessin escrites en una altra llengua hauran de presentar un resum en espanyol.
 • La inscripció es farà mitjançant el web de l'Acadèmia, complimentant el formulari que es troba a l'apartat PREMIOS-Inscripción.
 • A més s'haurà d'entregar en paper: Un exemplar de la tesi (enquadernat en qualsevol format), curriculum vitae i resum en espanyol, si fos necessari.
  Cada aspirant podrà presentar-se a un sol dels premis convocats.
 • Incompatibilitats
  Queden exclosos de concursar en aquests premis els acadèmics d'aquesta Reial Corporació.

  Arxius

  Arxiu