Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La convocatòria finança ajudes per a la preparació de propostes de projectes R + D + I a col·laboració transnacional liderats per grups espanyols i que estan dirigides a les convocatòries de H2020.
També es pot sol·licitar finançament per a propostes FET i ERC.
Característiques principals
Amb el finançament de les «Xarxes d'Investigació» es pretén facilitar que els grups participants puguin executar accions encaminades a consolidar i potenciar resultats previs d'activitats d'R + D + I, planificar accions estratègiques científiques i tecnològiques futures, realitzar funcions d'assessorament científic, establir fòrums d'intercanvi de coneixement i detecció d'oportunitats, així com impulsar activitats de promoció i posicionament estratègic en projectes i programes internacionals i contribuir així a l'avanç de la investigació espanyola, fonamentalment en el context de l'Espai Europeu d'Investigació.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Requisits
Requisits de l'investigador principal:
 • Teniu una relació funcionarial, estatutària o laboral amb l'entitat sol·licitant (excepte en els ajuts de l'ERC, on de no existir aquesta vinculació, caldrà fer constar a un altre investigador que actuarà com a tutor i que haurà de ser doctor i complir el requisit de vinculació).
 • Estar en possessió del grau de doctor o de la titulació universitària de llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat (en els cas dels ajuts ERC; el sol·licitant haurà de ser doctor).
 • L'investigador principal o tutor només podrà presentar una única sol·licitud en la present convocatòria.
 • No podran sol·licitar ajudes en la present convocatòria els investigadors principals de ajuts aprovats de la convocatòria 2018 de les accions de dinamització «Europa Excel·lència », del Programa estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R + D + I, en el marc del Pla Estatal d'R + D + I 2017- 2020.
 • Dotació
  25.000 € (10.000 € per propostes ERC).
  Documentació
 • Formulari electrònic de sol·licitud
 • Memòria científico-tècnica del projecte.
 • «Currículum vitae» abreujat (CVA) del investigador principal (i del tutor si n'hi hagués)
 • Data d'obtenció del títol de doctor del investigador principal (i tutor si n'hi hagués) en el cas de propostes ERC.
 • AVÍS IMPORTANT
  Presentació de sol·licituds, del 9 al 25 de 2019 a les 15:00

  Arxius

  Arxiu
  CONVOCATORIA EUROPA INVESTIGACIÓN 2019.pdf