Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Un concurs que pretén reconèixer i impulsar els projectes, implementats o per implementar, en els serveis d'oncologia mèdica, que puguin millorar l'assistència o la qualitat de vida dels pacients amb càncer.
La missió d'aquest projecte és la d'estimular la posada en pràctica de qualsevol projecte que persegueixi la millora de la qualitat de vida del pacient amb càncer.
Es pot concursar en dues categories diferents segons el projecte estigui ja implementat o no.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.innovonco.es/
Impresos (URL)
http://www.innovonco.es/register
Dotació
6.000€
Documentació
Els participants en el concurs hauran d'elaborar i presentar el projecte de la següent manera:
En primer lloc, haurà de registrar l'autor (si és un projecte individual) o el responsable del projecte (en cas de ser un equip o entitat) en l'àrea personal de la plataforma INNOVONCO, emplenant els camps marcats com obligatoris en el formulari de registre:
 • Nom i cognoms.
 • Càrrec assistencial.
 • Centre / institució.
 • Telèfon.
 • Província i codi postal.
 • Correu electrònic.
 • Curriculum vitae del participant o responsable del projecte.
 • En cas de projectes col·lectius, el responsable haurà de citar els autors que l'acompanyen en aquest projecte.
 • Fotografia en color, en format jpg, del participant i, si escau, una fotografia conjunta del responsable del projecte amb la resta de l'equip de persones físiques.
 • En el cas que el projecte es vagi a realitzar en representació d'una entitat jurídica a la qual el sol·licitant està adscrit, es requerirà una carta de presentació del responsable d'aquesta entitat, en la qual han de constar les circumstàncies i importància del projecte presentat.
 • Quan sigui necessari per les característiques del projecte que es va a realitzar, certificació emesa per una comissió ètica o documentació que acrediti que no és precisa.
  Emplenar degudament el formulari / plantilla en línia en espanyol, disponible a www.innovonco.es
 • Arxius

  Arxiu
  INNOVONCO Bases.pdf