Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquest ajut vol contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català.
Té com a objectiu immediat contribuir a la formació en recerca dels metges joves que han acabat l’especialitat MIR en Aparell Digestiu, o la finalitzaran l’any en curs a la convocatòria de l’ajut.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.scdigestologia.org/index.php?p=page/html/bases_beques
http://www.scdigestologia.org/docs/bases/PNT_Bases_Iniciacio_Recerca.pdf
Requisits
Els requeriments que cal complir per optar a un ajut per a la iniciació a la recerca són:
 • Llicenciat o graduat en medicina que ha acabat recentment la seva especialitat MIR en Aparell Digestiu (amb un interval de temps no superior als 5 anys) o que l’haurà acabat en el moment que es faci efectiu l’ajut (MIR-R4).
 • Pertànyer com a investigador a un grup de recerca adscrit a un hospital, centre mèdic o institut de recerca de Catalunya o Balears amb activitat científica en l’àrea de les malalties digestives.
 • Ser soci de la Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, amb un any d’antiguitat, com a mínim, en el moment que es faci pública la convocatòria de l’ajut.
 • Dotació
  6.000€
  Documentació
 • Document de sol·licitud estandarditzat (Annex 1, document al final de les bases).
  Dades personals: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon mòbil, i adreça electrònica.
  Dades professionals: posició, servei, i hospital, centre mèdic o institut de recerca.
  Ajut que sol·licita (Iniciació a la recerca): Especificar el grup de recerca al qual s’adscriu el candidat i on efectuarà el seu projecte de recerca.
  Títol del projecte de recerca a realitzar.
 • Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS o similar) del candidat i de l’investigador principal del grup de recerca al qual s’adscriu.
 • Títol d’especialista MIR o resguard del mateix, fotocopiat o escanejat, o acreditació de condició de MIR-R4 d’Aparell Digestiu.
 • Acreditació per escrit que el candidat forma part del grup de recerca al qual s’adscriu.
 • Informe del grup de recerca al qual s’adscriu el candidat, especificant el pla de formació en recerca del candidat i les línies de recerca amb les fites aconseguides.
 • Memòria del projecte a realitzar pel candidat. L’extensió màxima serà de 1.500 paraules i es detallaran els següents apartats: introducció, hipòtesi, objectius, mètodes i pla de treball.
 • Arxius

  Arxiu
  PNT_Bases_Iniciacio_Recerca_2019_Soc Cat Digestologia.pdf