Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'Objecte d'aquesta és promoure, fomentar i difondre l'estudi i recerca de les Malalties Respiratòries d'Origen Infecciós i de la Microbiologia Clínica en població Pediàtrica per al que es podrà utilitzar la tècnica de diagnòstic ràpid de BioFire® FilmArray®.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aeped.es/noticias/convocatoria-beca-biomerieux-2019
https://www.aeped.es/sites/default/files/beca_biomerieux-4_logo_20190329.pdf
Requisits
 • El projecte de recerca haurà de versar sobre un tema de malalties respiratòries d'origen infecciós en l'edat pediàtrica.
 • Per al diagnòstic microbiològic de la infecció respiratòria es podrà utilitzar la tecnologia i reactius BioFire® FilmArray® com a prova de diagnòstic ràpid basada en nested multiplex PCR, utilitzant el/els panells concorde a la seva validació i ús descrit en la fitxa tècnica.
 • És condició indispensable que els projectes presentats siguin originals, no hagin estat publicats i no hagin estat finançats per altres entitats públiques o privades o hagin estat prèviament premiats.
 • El projecte ha de tenir naturalesa mixta, incloent aspectes microbiològics i clínics
 • L'equip investigador ha de ser multidisciplinari, compost almenys per especialistes de pediatria i microbiòlegs/infectólogos.
 • Dotació
  Dotació: 20.000€ i fins 60 test del panel respiratori de FilmArray (RP2plus).
  Durada
  Durada mínima 1 any i màxima de 2 anys
  Documentació
 • Document que certifiqui la pertinença a la AEP. (sol·licitar a Secretaria de la seva Societat Regional). Acreditació d'estar cursant el 4t any de M.I.R. en aquesta especialitat, conforme estableix la Base 1 de la convocatòria.
 • Memòria del projecte de recerca, conforme estableix la Base 5 de la convocatòria. La Memòria haurà d'estar avalada per un Professor Titular d'un Departament Universitari de Pediatria o per un Cap de Servei Hospitalari de Pediatria on es vagi a realitzar el projecte.
 • Arxius

  Arxiu
  beca_biomerieux-4_logo_20190329.pdf