Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Atorgar beques a clients o fills de clients d’Agrupació, que una vegada finalitzats els estudis de grau universitari, una diplomatura o llicenciatura, vulguin realitzar estudis de postgrau i màsters durant el curs 2016/2017.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacioagrupacio.es/CA/inicio.shtml
https://www.fundacioagrupacio.es/CA/pdf/2019/beques2019/bases-beques2019-cat.pdf
Requisits
Per a beques de postgrau o màsters, haver finalitzat estudis de grau universitari, una diplomatura o llicenciatura en els tres darrers cursos acadèmics 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
Dotació
S’atorgarà un pressupost màxim de 25.000€ per aquest projecte.
Documentació
 • Formulari de sol·licitud (que podreu trobar a la pàgina web de la Fundació (www.fundacioagrupacio.es)
 • Fotocòpia del DNI
 • Currículum Vitae
 • Original o fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic personal detallat, en el qual figurin les qualificacions obtingudes, la data d’obtenció de les qualificacions i el nombre de convocatòries consumides, així com la mitjana ponderada.
 • Fotocòpia del títol universitari, resguard o certificat que en demostri la possessió.
 • Descripció referent a la formació que es pretén realitzar, cost econòmic i document d’acceptació del centre o institució on es realitzaran els estudis de postgrau.
 • Carta de motivació (explicació dels motius que t’han portat a realitzar aquesta formació) De tota aquesta documentació cal lliurar-ne 1 original i 5 còpies.
 • Arxius

  Arxiu
  Beques_POSTGRAU_FORMSollicitud.doc
  Beques_POSTGRAU.pdf