Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premiar un projecte de recerca de base científica sobre prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i accidents en l'àmbit de la infància.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacioagrupacio.es/CA/inicio.shtml
https://www.fundacioagrupacio.es/CA/pdf/2019/premis2019/bases-premis2019-infancia-cat.pdf
Requisits
Els professionals titulats, de forma individual o en equip, així com les persones jurídiques, públiques o privades, que desenvolupin la seva activitat dins l'àmbit de l'Estat espanyol.
Dotació
Serà de 12.000 euros
Documentació
Original i 5 còpies de tota la documentació.
 • Butlleta de presentació.
 • Resum de no més de 6 pàgines.
 • Memòria descriptiva del projecte.
  - Temàtica tractada
  - Objectius del projecte.
  - Organització per a dur a terme l'acció proposada.
  - Pla de treball i calendari.
  - Pressupost marc per a la realització.
 • Currículum de l'investigador principal i de la resta de participants en el projecte (màxim dos folis en total).

 • Arxius

  Arxiu
  bases_infacia.pdf
  butlleta Presentació_Infacia.doc