Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Finançar projectes de recerca col·laborativa de dimensió europea i internacional.
Es pretén finançar la part espanyola de projectes col·laboratius que hagin concurregut a convocatòries internacionals conjuntes, en àrees temàtiques específiques, i que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional a l'hora d'enfrentar-se als reptes de la societat.
Característiques principals
Serà objecte de finançament en aquesta modalitat d'actuació la participació d'entitats espanyoles integrants de consorcis que hagin concorregut prèviament en convocatòries conjuntes europees o internacionals en què participa el Ministeri d'Economia i Competitivitat i que es relacionen a continuació (Annexe III):
 • AMR JPI: Innovations against antibiotic-resistant bacteria: new targets, compounds and tools.
 • AXIS ERA-NET Assessment of Cross(X) - sectoral climate Impacts and pathways for Sustainable transformation
 • CHISTERA 2 COFUND Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI) Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)
 • CYTED 2018 Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología. Proyectos estratégicos en Generación distribuida con energías renovables y microrredes eléctricas inteligentes
 • ECSEL - JTI 2018 Electronic Components and Systems for European Leadership
 • EIG-CONCERT-JAPAN 2018 Joint Call of the European Interest Group Concert-Japan
 • ERA-MIN 2018 Raw Materials for Sustainable Development and the Circular Economy
 • 3 ERA-NET LAC – EUCELAC Multi-Thematic Joint Call 2017/2018 involving Research Infrastructures
 • EuroNanoMed 2018 European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine
 • FORESTVALUE 2017 Research, Development and Innovation in the Forest-Based Sector
 • GENDER-NET Plus cofund Gender and UN Sustainable Development Goals
 • HERA PS 2017 Public Spaces: Culture and Integration in Europe
 • M-ERANET 2018 Materials Research and Innovation
 • NEURON ERA-NET 2018 Network of European funding for Neuroscience research on mental disorders
 • PRIMA 2018 Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area Sección 2
 • SUSCROP Sustainable Production of Crops
 • WW2017 Closing the Water Cycle Gap – Sustainable Management of Water Resources
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Requisits
  Requisits Investigador Principal
 • Doctors
 • Estar en servei actiu i realizar activitats investigadores. Tenir vinculació estatutària o laboral amb l’organisme, de jornada completa o temps parcial, de com a mínim 800h/anuals durant la durada del projecte.
  Requisits Membres de l’Equip d'Investigació
 • Estar en servei actiu i realitzar activitat investigadora.Personal amb titulació superior (doctors, llicenciats) amb vinculació estatutària o laboral amb l’organisme durant la durada del projecte,
 • Els investigadors d’altres institucions necessitaran incorporar una autorització per part del seu centre.
  La resta de personal que participi al projecte i no compleixi els requisits anteriors formaran part de l'Equip de Treball i serán descrits al Pla de Treball de la Memòria
 • Durada
  El període d'execució de les accions podrà ser dos o tres anys, depenent del programa internacional en el que s'emmarqui.
  Documentació
  Documentació i accés a la sol·licitud http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=3b2be96a4011a610VgnVCM1000001d04140aRCRD>br>
  Caldrà el CVA en model normalitzat per tots els membres de l'equip, també es podrà utilitzar el Currículum Vitae Abreujat (CVA). https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
  La sol·licitud s'ha d'omplir via on-line.
  És necessari que l'IP estigui registrat al RUS: https://sede.micinn.gob.es/rus/

  Arxius

  Arxiu
  CONVOCATORIA PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL 2019.pdf