Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Podran optar a la beca aquella/es persona/es físiques o jurídiques que compten amb un projecte social en benefici del pacient de càncer de pulmó. En cas que els participants siguin professionals sanitaris, els projectes que optin a la beca han d'estar liderats per una organització sanitària en la qual aquests professionals presten els seus serveis.
S'entén per projectes socials aquelles iniciatives sense ànim de lucre que presten atenció a la qualitat de vida d'aquest col·lectiu de pacients. Serà requisit indispensable que els candidats resideixin a Espanya i siguin majors d'edat.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.inoncology.es/bases-de-la-convocatoria&tipo=pc
Impresos (URL)
https://www.inoncology.es/sumacontupropuesta?tipo=pc
Informació addicional
Els beneficiaris de la Beca es comprometen a presentar a Boehringer Ingelheim una justificació de les aportacions realitzades al projecte presentat. En aquest sentit, els beneficiaris presentaran un informe final amb els resultats obtinguts en el termini màxim de divuit (18) mesos a comptar a partir de la data de concessió de la Beca.
Requisits
La beca podrà premiar un projecte que:
- S'estigui desenvolupant en el moment de la concessió de la beca.
- Tingui previsió de dur-se a terme en el termini d'un any.
Dotació
7.000€
Documentació
El projecte haurà de presentar-se a través del formulari disponible a la pàgina web www.incology.es/juntossumamosvida i s'hauran d'omplir les següents camps:
a) Títol del projecte b) Nom del líder del projecte c) Nom de l'entitat, organització o centre hospitalari (si escau) d) Email e) Telèfon f) Direcció g) Codi postal h) Província i) Ciutat j) Breu presentació del projecte k) Objectius principals Es tracta d'un projecte personal? Forma part d'alguna entitat, organització o centre hospitalari? l) El vostre projecte va dirigit als pacients amb càncer de pulmó o a pacients amb qualsevol tipus de càncer? m) Va dirigit, a més, a altres malalties? n) Està ja en marxa? Si no és així, Quines fases es contemplen per a implementar-ho? En quina data es preveu que es posi en marxa? o) Com es finança? Quin pressupost requereix per a dur-se a terme? p) Existeix algun projecte similar? En què es diferencia el vostre? q) Quin impacte té el vostre projecte en la qualitat vida dels pacients de càncer de pulmó i/o el seu entorn? r) Acceptació de les bases de la convocatòria

Arxius

Arxiu
Bases_2019_Juntos_Sumamos_Vida.pdf