Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Reconèixer als millors projectes en matèria de seguretat del pacient, qualitat assistencial, prevenció i gestió de riscos sanitaris realitzats a Espanya.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.sham.es/Prensa/Premio-Sham/IV-Premio-Sham-2019
Requisits
Podrà participar en la convocatòria qualsevol professional de la salut -ja sigui de forma individual o conjuntament amb un equip de treball constituït a aquest efecte- així com institucions sanitàries i sociosanitàries públiques o privades que desenvolupin la seva activitat professional en el territori espanyol.
Dotació
Constarà amb un únic premi dotat amb 6.000 euros.
Documentació
TREBALLS ESCRITS
 • Memòria del projecte: L'extensió mínima serà d'un mínim d'1 i un màxim de 6 pàgines escrites en castellà, tipus de lletra Arial, mida de font 12 per al text principal i 10 per a les notes a peu de pàgina. A la memòria es podran afegir (en pàgines addicionals) gràfics, il·lustracions o qualsevol documentació annexa addicional que faciliti l'avaluació del projecte.
 • Resum executiu que inclourà, per aquest ordre:
  - Títol del projecte.
  - Dades del responsable del projecte (nom, cognoms, càrrec, institució, adreça, telèfon mòbil i correu electrònic).
  - Breu resum (abstract) en castellà i anglès d'entre 20 i 30 paraules, acompanyat de 3-5 paraules clau en els dos idiomes.
  - Data de finalització del treball.
 • Referències bibliogràfiques, en cas d'haver-les, al final del treball. TREBALLS AUDIOVISUALS
 • Memòria del projecte: El cos del treball es considerarà el vídeo, àudio, imatges o la combinació d'ambdues, que s'identifiqui com a tal pels candidats. Serà lliurat en format reproduïble en mitjans convencionals d'imatge o informàtics i en suport USB.
 • Resum executiu.
 • Arxius

  Arxiu
  Premio Sham IV.pdf