Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Es convoquen aquests premis amb l'objectiu d'incentivar, contribuir i impulsar la recerca en aquest camp. Està destinat a investigadors que ja estan treballant en el tema o que volen iniciar una nova línia d'investigació des de les seves diferents àrees d'especialització aportant la seva visió i experiència.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.celiacosmadrid.org/la-asociacion/que-hacemos/investigacion/premio-de-investigacion/
Requisits
Podran optar a aquest premi tots aquells grups que realitzin o desitgin fer recerca bàsica, aplicada o clínica sobre alguna de les patologies per sensibilitat al gluten / blat i que pertanyin a universitats, hospitals, centres de recerca o empreses, d'àmbit públic o privat, ubicades al territori espanyol.
Les patologies per sensibilitat al gluten / blat al·ludides són la malaltia celíaca, la dermatitis herpetiforme, l'atàxia per gluten, la sensibilitat al gluten / blat no celíaca i l'al·lèrgia alimentària al gluten / blat.
Dotació
18.000€
Durada
Els projectes tindran una durada mínima d'1 any i màxima de 2 anys, donant començament al gener de 2020.
Documentació
a) Full de sol·licitud
b) Memòria del projecte d'investigació, amb els apartats:
 • Introducció
 • Hipòtesi de treball
 • Objectius
 • Metodologia i recursos materials disponibles
 • Cronograma (distribució temporal de tasques i personal implicat)
 • Cost total del projecte i pressupost sol·licitat a càrrec del present premi (màxim 18.000 eur)
  c) Currículum vitae de l'investigador principal, en el qual figurin les publicacions científiques relacionades amb la malaltia celíaca així com els projectes d'investigació finançats en els quals estigui participant o hagi participat.
  d) Carta de conformitat segellada i signada pel responsable d'investigació del centre al que estigui adscrit l'investigador principal.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases_PremioACM2019.pdf