Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona convoca dues beques destinades a projectes d’investigació amb la finalitat de fomentar el desenvolupament de projectes relacionats amb l’atenció i la recerca farmacèutiques en qualsevol dels àmbits de les activitats professionals del farmacèutic.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.cofb.org/en/colegi/beques?p_p_auth=NyKUp46B&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=10136&_49_privateLayout=false
https://www.cofb.net/home?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2F
Requisits
Poden optar a la beca prevista en aquestes bases reguladores les persones físiques o jurídiques sol·licitants que compleixin els requisits següents:
 • Ser farmacèutic col·legiat del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona en el moment de presentar la sol·licitud i, en cas d’obtenir la beca, mantenir la col·legiació fins almenys la publicació del projecte becat a la Circular farmacèutica.
 • Ser una entitat, un organisme o una institució legalment constituïda, sempre i quan, el coordinador del projecte compleixi el requisit del punt anterior.
 • Estar al corrent de les obligacions econòmiques del Col·legi, no haver estat expedientat o sancionat pel Col·legi o per l’administració sanitària, no haver estat imputats en un procediment penal, ni haver incomplert els requisits establerts en una convocatòria anterior de beques o beques.
 • Presentar la informació i la documentació requerida al formulari de participació.
 • Acceptar les condicions de publicitat i de difusió del projecte becat en els termes que expliciten aquestes bases.
 • Complir el que estableix la normativa sobre propietat intel·lectual.
 • No haver obtingut del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona altres ajuts, beques o subvencions pel mateix projecte.
 • Un requeriment addicional és que el projecte presentat es desenvolupi majoritàriament en la província de Barcelona.
 • Dotació
  Cada una d’aquestes beques té una dotació de 9.000 €.
  Durada
  Màxima d’un any que ha de coincidir amb el curs acadèmic 2019/20.

  Arxius

  Arxiu
  2019 COFB BASES bases_beq_2019_professional.pdf