Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte de la present convocatòria és la concessió d'una subvenció per a projectes d'investigació desenvolupats per grups de recerca emergents dirigits per una persona investigadora principal júnior.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1445-ayudas-a-investigadores-emergentes-2019.html
Requisits
 • Projectes sobre Hemostàsia que els signants siguin professionals relacionats amb la Hemostàsia, amb la condició que almenys dos terços dels signants, inclòs l'Investigador Principal, siguin membres de la SETH, o hagin sol·licitat ser-ho abans del 25 d'agost de l'any de la sol·licitud de l'ajuda.
 • L'investigador principal ha de ser un investigador doctor júnior amb una experiència postdoctoral entre 5 a 10 anys.
 • L'equip investigador ha d'estar compost per investigadors menors de 35 anys.
 • Cap membre del projecte contractat, així com l'investigador júnior, podrà tenir vigent una ajuda com a investigador principal en el moment de la sol·licitud.
 • Podran optar al premi aquells projectes d'investigació originals que suposin una nova línia d'investigació en el grup de recerca
 • Els projectes poden estar en curs de manera preliminar, sempre que no hagin estat subvencionats íntegrament per altre ajut públic a la investigació.
 • Els projectes presentats a aquesta Beca-Premi no podran ser presentats a una altra Beca-Premi de la FETH-SETH d'aquest mateix any.
 • Els integrants de l'equip investigador no podran estar en més d'un projecte per convocatòria.
 • Els integrants de l'equip investigador premiats en una convocatòria, no podran presentar-se a les dues següents convocatòries d'aquest premi.
 • Dotació
  15.000€
  Documentació
 • Curriculum vitae detallat de l'Investigador Principal i dels membres del grup de recerca.
 • Memòria del Projecte, que ha d'incloure els següents apartats: - Títol i resum del Projecte.
  - Introducció (antecedents i estat actual del tema, amb bibliografia més rellevant).
  - Hipòtesi.
  - Objectius.
  - Material i mètodes.
  - Pla de treball indicant les etapes més rellevants, per trimestres.
  - Utilitat pràctica dels resultats.
  - Mitjans disponibles per a la realització del projecte.
  - Pressupost detallat.
  - Justificació de la sol·licitud i creació d'una nova línia de treball.
  - El projecte haurà de tenir una extensió màxima de 10 folis (tipus Arial 12, un espai).
 • Autobaremació d'acord amb criteris exposats en l'Annex III.
 • Carta d'autorització del centre de realització del projecte, que inclogui un compromís d'acceptació de costos indirectes igual o inferior al 10% de l'import concedit
 • Arxius

  Arxiu
  Ayudas a investigadores emergentes 2019 - Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia.pdf