Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu específic i prioritari d'aquesta convocatòria és fomentar la participació dels professionals d'Infermeria en l'elaboració i desenvolupament de Projectes d'Investigació.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.idival.org/es/Portal-de-Ayudas
https://aplicacionesidival.idival.org/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria/562
Impresos (URL)
https://aplicacionesidival.idival.org/ConvocatoriasPropias/es/GestionIdentificacion/Identificacion?IdConvocatoria=562
Requisits
 • Podran optar al premi treballs originals i inèdits, individuals o d'equip, l'autor principal del qual sigui infermer/a i desenvolupi la seva activitat dins del territori nacional.
 • Només s'acceptaran els projectes en què l'investigador principal no ho hagi estat prèviament en projectes que hagin obtingut finançament competitiu.
 • No podran participar en aquesta convocatòria, col·laboradors amb projectes d'investigació finançats en edicions anteriors d'aquesta convocatòria, que no hagin presentat l'informe de seguiment corresponent en els últims 5 anys.
 • L'investigador o investigadors responsables de l'execució cientificotècnica dels projectes o l'investigador principal hauran de tenir formalitzada la seva vinculació laboral amb la institució en la qual desenvolupen la seva tasca professional durant tot el període del projecte presentat a aquesta convocatòria
 • La sol·licitud i concessió d'aquests ajuts es limitarà a un projecte per investigador principal.
 • Dotació
  Categories:
 • 4.000 euros per al millor projecte presentat.
 • 4.000 euros per al millor projecte a desenvolupar a l'Hospital Valdecilla
 • Durada
  2 anys
  Documentació
 • Model normalitzat de sol·licitud subscrit per l'investigador principal del projecte, que inclourà els següents documents:
  - Dades personals de l'investigador principal.
  - Memòria del projecte d'investigació incloent-hi els apartats que s'indiquen al model normalitzat.
  - Composició de l'equip d'investigació.
 • Currículums de l'investigador principal i dels col·laboradors en el format de CVN de la FECYT.
 • Compromís de l'Investigador Principal, de no haver estat investigador principal a un altre projecte d'investigació amb finançament competitiu (en model normalitzat).
 • Informe favorable del Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica, incloent document d'Informació al pacient i consentiment informat.
 • Autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat i Consum quan es tracti d'assaigs clínics.
 • Arxius

  Arxiu
  Comissió avaluadora_Proj Invest Enfermería Valdecilla.pdf
  FAQ_Proj Invest Enfermería Valdecilla.docx
  Compromís de l'IP_Proj Invest Enfermería Valdecilla.docx
  Formulari_Proy Invest Enfermería Valdecilla.docx
  Valdecilla Enfermeria 21ª Edicion.pdf