Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
El present concurs s'adreça a persones físiques de sexe femení, majors d'edat i amb residència fiscal al territori nacional, que a més compleixin els requisits, requeriments i condicions expressades en aquestes bases legals.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.wonnowawards.com/
https://www.wonnowawards.com/bases
Impresos (URL)
https://www.wonnowawards.com/user/register
Requisits
Podran participar com a candidates als Premis WONNOW 2018 les alumnes matriculades en l'últim curs de carreres d'universitats espanyoles els graus que estiguin aprovats per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i que figurin en el llistat de carreres de l'àrea de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques que figura al llistat de graus.
Dotació
Un Primer Premi consistent en 10.000 euros, un diploma i una beca remunerada.
Deu accèssits consistents en un diploma i una beca remunerada.
Documentació
S'ha d'emplenar utilitzant el formulari electrònic:
 • Nom (tal com apareix en el DNI, document equivalent o passaport).
 • Cognoms (tal com apareixen al DNI, document equivalent o passaport).
 • DNI, document equivalent o passaport.
 • Sexe tal com apareix en el DNI, document equivalent o passaport.
 • Data i lloc de naixement.
 • Domicili actual.
 • Codi postal.
 • Correu electrònic i telèfon.
 • Universitat (o universitats si són diverses) en què estudia i grau (o graus si són diversos) que cursa.
 • Nombre d'alumne o equivalent en la universitat en que cursa l'últim curs de la carrera.
 • Nota mitjana més recent que sigui possible que la universitat acrediti sense introduir cap ponderació que diferenciï el valor entre assignatures.
 • Curriculum vitae.
 • Arxius

  Arxiu
  2019_CaixaBank_cartell WONNOW_CAST_v7.pdf
  Bases-WONNOW-2019-5.pdf