Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Mari Paz Jiménez Casado, en el marc de la seva estratègia d'estimular i potenciar el desenvolupament de projectes de formació clínica en sarcomes, posa en marxa la convocatòria de la "4a BECA MARI PAZ JIMENEZ CASADO". L'objectiu és fomentar i donar suport a la formació de metges que reverteixi en l'avanç de la terapèutica clínica i en el millor coneixement dels sarcomes que serà desenvolupada en un centre nacional o internacional. El propòsit és finançar una rotació presencial, en centres de reconegut prestigi, nacionals o internacionals, dins de les especialitats corresponents i amb la finalitat de complementar la formació rebuda.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/becas.php#tres
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/pdfs/19_BasesConv_4becaEnfermeriaFMPJC_2019.pdf
Requisits
 • Ser DUE O Grau en Infermeria amb almenys 3 anys d'experiència en serveis d'Oncologia Mèdica o Oncohematologia, principalment que desenvolupin la seva tasca professional en l'atenció i cura de pacients oncològics, entre ells, els diagnosticats de sarcoma i excepcionalment es poden considerar altres graus del sector sanitari, l'activitat cal que sigui d'interès per als fins de la Fundació.
 • Estar vinculats a un centre assistencial públic o privat de reconegut prestigi.
 • El treball específic que es presenti s'ha d'iniciar en el moment en què s'atorga l'ajuda i tenir un termini màxim de 12 mesos per a la seva execució.
 • Nacionalitat espanyola i estrangers amb residència legal a Espanya.
 • Coneixement suficient de l'anglès o de l'idioma del país de destinació.
 • El premiat/da ha d'estar present en la cerimònia de lliurament del premi de la beca.
 • Dotació
  L'Import de la beca serà 3.750 € (import brut)
  Durada
  Durada de dos mesos.
  Documentació
  La sol·licitud es realitzarà en un formulari establert a l'efecte, disponible a la pàgina web de la Fundació. A la sol·licitud s'adjuntaran còpies en format PDF dels següents documents:
 • Imprès oficial de la sol·licitud de la 3a Beca Mari Paz Jiménez Casat en Infermeria Oncològica
 • Fotocòpia del DNI./NIE
 • Documentació que acrediti estar en possessió del títol de llicenciat o graduat per una universitat espanyola o estrangera.
 • Justificant de la pre admissió en el centre en què es vagi a realitzar la rotació en el qual s'especifiqui l'acceptació de la rotació i les dates en què aquesta es desenvoluparà. Document a lliurar en cas de ser beneficiat amb la Beca.
 • Certificat de coneixement d'anglès o de l'idioma del país de destinació.
 • Currículum vitae del sol·licitant (màxim dos fulls), amb els corresponents justificants.
 • Memòria sobre el projecte / programa que es proposa realitzar en el qual s'assenyali amb claredat l'interès i els objectius de la rotació.
 • Un exemplar de les bases de la present convocatòria amb la signatura del sol·licitant.
 • Qualsevol altra informació que l'aspirant consideri oportú incloure (màxim un full)
 • Arxius

  Arxiu
  19_BasesConv_4becaEnfermeriaFMPJC_2019.pdf