Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquestes ajudes van dirigides a socis numeraris de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia, especialistes en Hematologia i Hemoteràpia, que desitgen realitzar una estada de curta durada en una altra institució, espanyola o estrangera, per a l'adquisició de tècniques específiques, en l'àmbit de les àrees que conformen l'especialitat. El centre receptor no podrà estar en la mateixa província del centre d'origen, llevat que l'estada implique la suspensió de salari en el centre d'origen.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/123357-convocatoria-de-bolsa-de-ayuda-economica-para-innovacion-tecnologica-y-bolsa-de-viaje-para-la-ampliacion-de-la-formacion-de-medicos-residentes-segundo-semestre-de-2019
Requisits
 • Ser soci numerari o membre associat de la SEHH amb una antiguitat mínima de 12 mesos, i estar al corrent de pagament de les quotes de soci.
 • Estar ocupant una plaça remunerada en un Servei o laboratori d'Hematologia-Hemoteràpia, o Centre de Transfusió.
 • Dotació
  L'import de cada ajuda oscil·larà entre 2.000 i 6.000€ bruts.
  Durada
  Entre un i tres mesos

  Arxius

  Arxiu
  SEHH_Innovación tecnologica.pdf