Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Impulsar la realització de nous projectes de recerca assistencial que esdevinguin beneficiosos per als pacients, per a la societat i, en definitiva, per a la comunitat científica en les árees de recerca VIH, hepatitis i Hemato-oncologia.
Característiques principals
Línies d'investigació admeses:

VIH:
 • Recerca dirigida a millorar la intervenció sobre la cascada del tractament del VIH a Espanya.
 • Recerca relacionada amb la caracterització i l'envelliment clínic de la població infectada pel VIH.
 • Recerca relacionada amb el maneig específic de les comorbiditats del pacient amb VIH.
 • Recerca relacionada amb la inflamació en VIH.
 • Recerca relacionada amb la cura integral de la salut del pacient VIH i poblacions especials: nens, adolescents, dones, població més gran amb VIH/SIDA (> 50 anys).

  Malalties hepàtiques:
 • VHC: Comorbiditats del VHC: epidemiologia i impacte en el seu maneig; Manifestacions extrahepàtiques de la infecció crònica del virus C: epidemiologia, impacte de la curació; Evolució en el perfil demogràfic i clínic dels pacients amb hepatitis C; Epidemiologia i impacte de la reinfecció per VHC en col·lectius d'HSH en relació al ChemSex, a l'addicció de drogues, així com en el context carcerari; Adherència i Persistència al tractament de l'hepatitis C, i l'impacte de les interaccions medicamentoses / càrrega posològica en l'adherència i la resposta global al tractament; Simplificació en l'avaluació pretractament i en el monitoratge del pacient tractat amb hepatitis C.
 • NASH: Epidemiologia, càrrega de la malaltia, història natural i progressió de la malaltia a Espanya; Avaluació de nous models d'atenció sanitària per NAFLD / NASH.
  - Avaluació d'algoritmes de diagnòstic i derivació dels pacients
  - Impacte de la incorporació de models multidisciplinaris o de consultes d'alt rendiment en el procés de diagnòstic i derivació de pacients amb risc des d'atenció primària o especialitats.
  - Avaluació de scores o tècniques no invasives per al cribratge o la estratificació dels pacients.

    Hemato-oncologia:
 • Limfoma no Hodgkin agressiu (LNH-A)
 • Infecció fúngica invasora
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.becasgileadinvestigacion.es/
  Dotació
  No podrà superar els 50.000€ per projecte
  Durada
  24 mesos i que es realitzi en Centres Assistencials Sanitaris Espanyols.
  Documentació
 • Memòria del Projecte d'investigació d'acord amb el model proporcionat
 • Currículum Vitae normalitzat de l'investigador en el qual es posi de manifest la seva capacitat per dur a terme el projecte presentat
 • Autorització del director del centre assistencial on es va a dur a terme el Projecte d'acord amb el model proporcionat
 • Estatuts de l'entitat sol·licitant beneficiària
 • Poder de representació del firmant de l'entitat
 • Inscripció de l'entitat al registre corresponent
  Tota la informació s'ha de presentar en anglès
 • AVÍS IMPORTANT
  Cada investigador principal només podrà presentar una proposta de projecte de recerca.
  Cada entitat sol·licitant podrà presentar un màxim de dos projectes per àrea terapèutica (VIH, Hepatitis i Hemato-­oncologia) de manera que com a màxim només es podrà concedir un projecte per àrea terapèutica (VIH, Hepatitis i Hemato-­oncologia) per entitat sol·licitant beneficiària de l'ajut.
  Dues modalitats: estudi unicèntric que es desenvolupa en un únic centre clínic assistencial i estudi mulcèntric que es desenvolupa en diversos centres clínics assistencials.

  Arxius

  Arxiu
  Gilead_ modelo_Centro.doc
  Gilead_CV_Colaboradores.pdf
  Gilead_CV_IP.pdf
  Gilead_memoria_proyecto.pdf
  Gilead_bases.pdf