Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://getne.org/becas-y-programas-de-ayuda/
https://getne.org/wp-content/uploads/2019/05/Beca-GETNE_Proyecto-de-investigacion-2019-2.pdf
Requisits
 • Ser membre del GETNE.
 • No ser beneficiari actiu d'un projecte finançat per GETNE.
 • Projecte d'investigació original, sense finançament addicional.
 • Àrea de Recerca relativa a temes relacionats amb els tumors neuroendocrins. Es donarà prioritat als projectes d'investigació traslacional amb aplicabilitat clínica.
 • Projecte de recerca que es realitzi a Espanya.
 • Dotació
  60.000€
  Durada
  Dos anys
  Documentació
  S'haurà de presentar una memòria del Projecte d'investigació en castellà, que inclogui els següents apartats (es recomana un total de 10-15 pàgines):
 • Títol
 • Resum (màxim 250 paraules). El sobrepassar el límit podria descartar la proposta automàticament.
 • Justificació (màxim 1000 paraules). El sobrepassar el límit podria descartar la proposta automàticament.
 • Bibliografia
 • Hipòtesi i objectius
 • Metodologia (disseny, subjectes d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades)
 • Pla de treball i cronograma (etapes de desenvolupament, distribució de tasques entre els membres de l'equip investigador)
 • Experiència de l'equip investigador sobre el tema
 • Mitjans disponibles per a la realització del projecte
 • Justificació detallada de l'ajut sol·licitat
 • Pressupost detallat
 • CV de l'investigador principal (model FIS)
 • CV de l'equip investigador (model FIS)
 • Arxius

  Arxiu
  Beca-GETNE_Proyecto-de-investigacion-2019-2.pdf