Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Convocatòria que premia treballs de recerca originals i inèdits relacionat amb les ciències farmacèutiques o afins o bé revisions, originals i inèdites, que descriguin l'origen, l'evolució temporal, èxits, publicacions, patents i altres activitats (contractes, desenvolupaments industrials, etc. si n'hi haguessin) així com l'estat actual i futur raonable del tema.
Els treballs presentats s'adequaran al tema específic de cada premi.
Característiques principals
 • Premi REAL ACADÈMIA NACIONAL DE FARMÀCIA, dotat amb 6000 €. Tema lliure.
  Premis patrocinats:
 • Premi ALCALIBER- IBEROAMERICA, dotat amb 3.000 €. Tema: Recerca o revisió en i des de l'àmbit iberoamericà, preferentment sobre analgèsics, opiacis, cannabinoides, addiccions i dolor.
 • Premi CINFA, dotat amb 3.000 €. Tema: Farmacologia, farmacoteràpia i seguiment farmacoterapèutic.
 • Premi CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS, dotat amb 3.000 €.Tema: Farmàcia Comunitària.
 • Premi JUAN ABELLÓ, dotat amb 3.000 €. Tema: Cannabis i cannabinoides, des de la investigació bàsica al seu desenvolupament i aplicació en farmacologia i terapèutica.
 • Premi OTIMES-FARMAPRAXIS dotat amb 1.500 €. Tema lliure.
 • Premi ASISA dotat amb 3.000 €. Tema lliure.
 • Premi ANTONIO DOADRIO LÓPEZ. No sotmès a les bases del concurs. Abonament dels drets d'expedició del títol de doctor, a un doctorand que treballi a la Facultat de Farmàcia de la Universitat Complutense. Els interessats presentaran un exemplar de la tesi i el seu expedient acadèmic, dins el termini del concurs.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.ranf.com/concurso-cient%C3%ADfico.html
  https://www.ranf.com/images/pdf/concursocient%C3%ADfico/CONCURSO%20CIENTIFICO%202019.pdf
  Impresos (URL)
  https://www.ranf.com/concurso-cient%C3%ADfico/premio-ranf

  Arxius

  Arxiu
  CONCURSO CIENTIFICO 2019_Real Academia Nacional de Farmacia.pdf