Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquestes ajudes estan destinades a finançar projectes d'investigació inèdits, presentats per investigadors que puguin portar a terme l'estudi proposat a Espanya.
Característiques principals
Àrees de recerca:
 • Investigació clínica en Al·lergologia
 • Investigació clínica en Inmuno-oncologia
 • Investigació clínica en Fertilitat
 • Investigació clínica en Esclerosi Múltiple
 • Investigació clínica en Malalties Rares
 • Investigació clínica en Risc Cardiometabòlic
 • Investigació clínica en Medicina Personalitzada i de presició
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-de-investigacion/convocatorias-ayudas-merck-de-investigacion/
  http://www.fundacionmercksalud.com/uploads/grants/Jul/154/Bases_Ayudas_Merck_de_Invetigacion_2020_def.pdf
  Impresos (URL)
  http://www.fundacionmercksalud.com/inscripcion-ayuda/
  Dotació
  30.000 euros per cada una de les categories
  Durada
  Mínim un any i màxim tres.
  Documentació
  Projecte redactat en llengua espanyola, i es farà arribar a través de la pàgina web omplint el formulari habilitat.
  Incloure els següents apartats:
 • Portada
 • Resum (màxim deu línies).
 • Antecedents sobre el tema (màxim dos fulls).
 • Objectius.
 • Metodologia.
 • Pla de treball.
 • Resultats esperats.
 • Viabilitat de patentabilitat del projecte de recerca.
 • Pressupost detallat. S'indicarà si el projecte presentat rep finançament d'altres entitats i, si escau, si forma part d'un projecte més gran s'indicarà també el pressupost total del projecte
 • Bibliografia.
 • Treball desenvolupat per l'equip (màxim dos fulls).
 • Currículum de l'investigador principal i col·laboradors, normalitzat segons model establert
 • Signatura del responsable del projecte de recerca i del responsable del Centre i segell del Centre on es durà a terme el projecte.
 • Arxius

  Arxiu
  MERCK_Modelo_CV_Abreviado.doc
  merck_Memoria_2020.doc
  merk_Portada_2020.docx
  Merck_2020_Bases.pdf