Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu es estimular l'elaboració de propostes originals de projectes d'investigació que reverteixin en l'avanç de la terapèutica clínica i en el millor coneixement d'aquests tumors.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.gethi.org/contenidos/investigacion/becas/presentacion.aspx
https://www.gethi.org/doc/becas/convocatoriaBecaGethiRamonPenias2019.pdf
Requisits
 • Ser membre de GETHI.
 • Projecte d'investigació original, que no estigui lligat a cap assaig clínic ni a projectes d'investigació ja finançats, encara que sí es contempla un projecte d'investigació original complementària en el si de projectes que ja compten amb finançament propi en forma de beques o ajuts subvencionades amb fons públics o privats.
 • Àrea de Recerca: Projecte relacionat amb els Tumors Orfes i Infreqüents. Es donarà prioritat als projectes de recerca translacional amb aplicabilitat clínica.
 • El projecte de recerca ha de ser realitzat a Espanya.
 • Dotació
  12.000€
  Durada
  1 any
  Documentació
  S'ha de presentar una memòria del projecte d'investigació, que ha d'incloure els següents apartats (es recomana un total de 10-15 pàgines):
 • Títol
 • Resum (màxim 250 paraules)
 • Justificació (màxim 1000 paraules)
 • Bibliografia més rellevant comentada
 • Hipòtesi i objectius
 • Metodologia (disseny, subjectes d'estudi, variables, recollida, anàlisi de dades i limitacions de l'estudi)
 • Pla de treball i cronograma (etapes de desenvolupament, distribució de tasques entre els membres de l'equip investigador)
 • Experiència de l'equip investigador sobre el tema
 • Mitjans disponibles per a la realització del projecte
 • Justificació detallada de l'ajut sol·licitat
 • Pressupost detallat
 • CV de l'investigador principal (model FIS)
 • CV de l'equip investigador (model FIS)
 • Arxius

  Arxiu
  convocatoriaBecaGethiRamonPenias2019.pdf