Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC), amb el patrocini de Sanofi Pasteur, convoca el premi a la millor iniciativa en l’àmbit de la prevenció de les malalties infeccioses amb vacunació,
Característiques principals
 • El tema del projecte ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la prevenció de les malalties infeccioses amb vacunació: aspectes microbiològics, assistencials, epidemiològics, investigació bàsica, organitzatius, docents...
 • Les iniciatives poden ser tecnològiques, de gestió assistencial, divulgatives o de recerca i poden ser part, però no necessàriament, del desenvolupament d’ una tesi doctoral.
 • Les iniciatives que es presentin han d’haver estat exposades o publicades durant els anys 2018 o 2019 o bé estar en disposició de documentació que acrediti que es realitzaran durant el 2020.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.acmcb.es/Portal/academia/Beques-i-premis/Detall-Beca/_mbWaH-hoL0DwuqPmOJ7Y0FayTk1TMawt4lZL1dFm76Y
  http://www.acmcb.es/files/204-7374-FITXER/PREMIMilloriniciativaSANOFI.pdf
  Requisits
 • Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci de la SCMIMC amb una antiguitat d’un any com a mínim i estar al corrent del pagament de les quotes. Es poden presentar socis a títol individual o en grup.
 • Només es podrà presentar un projecte com a primer autor, senior autor o corresponding autor.
 • Dotació
  2.500€
  Documentació
 • Memòria del projecte realitzat o a realitzar, que ha d'incloure un resum, antecedents, objectius, hipòtesis, metodologia i utilitat pràctica del projecte.
 • Currículum vitae.
 • Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.
 • Arxius

  Arxiu
  PREMIMilloriniciativaSANOFI.pdf