Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Convocatòria de 2 Premis:
 • Premi de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana
 • Premi Prof. Antonio LLombart Rodríguez-Fincivo
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.ramcv.com/bases-premios
  https://docs.wixstatic.com/ugd/c61567_0cb0de3a46fb4dda91012073a6db82ae.pdf
  Requisits
  Premi de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana:
 • Podran optar al mateix els metges i els llicenciats o graduats en ciències afins que no siguin acadèmics numeraris o corresponents de les Reials Acadèmies d'aquestes disciplines i estiguin en possessió del títol de doctor.
 • El treball versarà sobre recerca bàsica, translacional o clínica sent el tema lliure i inèdit.

  Premi Prof. Antonio LLombart Rodríguez-Fincivo:
 • Podran optar al mateix els metges i els llicenciats o graduats en ciències afins que no siguin acadèmics numeraris o corresponents de les Reials Acadèmies d'aquestes disciplines i estiguin en possessió del títol de doctor.
 • El treball serà inèdit i versarà sobre recerca bàsica i translacional en oncologia, amb suport anatomo-patològic.
 • Dotació
  3.000€
  Documentació
 • Els treballs seran presentats pel sistema de lema i plica, (el lema no contindrà més de 3 paraules) per tant no ha d'aparèixer cap dada identificativa de l'autor ni lloc de treball. A la plica hauran de figurar les dades de contacte (Nom complet, telèfon i correu electrònic).
 • S'enviarà per correu ordinari a la seu de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana Av. Blasco Ibáñez, 15 (Facultat de Medicina) 46010 València, indicant en el sobre al premi que s'opta: "Premi Reial Acadèmia de Medicina 2018", premi "Prof. Antonio Llombart Rodríguez-FINCIVO "o" Premi Prof. Miguel Pérez-Mateo Regadera ". En el sobre s'inclourà una còpia del treball en paper i una còpia en format electrònic (pdf) en una memòria USB "pendrive", amb el títol i lema a la portada. A més, incloure dins d'aquest sobre, un altre sobre més petit amb el lema a la portada i dins d'ell, un full amb el nom de l'autor o autors i el currículum vitae del primer autor.
 • Normes: pàgines mida A4 amb marges superior, inferior, dret i esquerre no menor de 2,5 cm; tipografia Times New Roman, mida de lletra 11 punts i interlineat 1,0 i amb un màxim de 15 pàgines. En elles no s'inclouen la portada, ni el resum (abstract), la bibliografia (no superior a 100 cites), les taules (no més de 5), i les figures i peus de figures (no més de 10).
 • El treball podrà ser presentat en castellà o en anglès. No es contemplaran aquells treballs subvencionats directament o indirectament per la indústria farmacèutica.
 • Arxius

  Arxiu
  Premis de la Reial Acadèmia de Medicina i Ciències de la Comunitat Valenciana.pdf