Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'Objectiu d'aquesta beca és impulsar la recerca en Malalties autoinflamatòries monogèniques a Espanya.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fmf.org.es/beca-stop-fmf-serpe-2019/
Requisits
 • S'atorgarà la beca al millor projecte original i inèdit d'investigació presentat. S'accepten aquells projectes que impulsin la recerca en les malalties autoinflamatòries monogèniques.
 • Podrà optar a aquesta beca qualsevol Soci de la SERPE.
 • Dotació
  8.000€
  Durada
  2 anys.
  Documentació
 • Memòria ha d'incloure (Max 10 folis):
  - Títol
  - Investigador Principal
  - Investigadors col·laboradors
  - Durada
  - Resum (unes 250 paraules)
  - Justificació i estat actual del tema. Bibliografia
  - Hipòtesi
  - Objectius
  - Metodologia
  - Pla de treball
  - Memòria econòmica
  En la memòria enviada no s'ha de fer referència a l'hospital on es realitzi la investigació o a la identitat dels investigadors, havent d'anar el nom de l'investigador principal i els investigadors col·laboradors en un full separat de la resta de la memòria.
 • Carta del cap de servei o persona responsable que garanteixi la realització de la feina un cop rebuda la beca.
 • Curriculum vitae del sol·licitant tipus FIS o similar que ha d'incloure any de finalització de residència i situació laboral actual.
 • Arxius

  Arxiu
  Beca Stop FMF-Serpe 2019 - Asociación E...Familiar y Síndromes Autoinflamatorios.pdf