Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Convocatòria que atorga vint guardons en l'àmbit biomèdic l'objecte és el reconeixement de treballs inèdits realitzats per llicenciats i doctors. Cadascun dels premis inclosos en la convocatòria es refereix a una àrea d'interès i té requisits específics, per això es recomana la lectura completa de les bases:
 • Premi de l'acadèmia.
 • Premi d'investigació lliure.
 • Premis de recerca específics: Bioètica i deontologia mèdica, Cardiologia, Medicina Interna, Neurociència, Oftalmologia, Pediatria, Psiquiatria i / o Salut mental, Oncologia clínica, Urologia, Virologia i Odontopediatria.
 • Premi nacional de Llicenciat en Medicina.
 • Premi nacional de Doctorat en ciències mèdiques bàsiques.
 • Premi nacional de Doctorat en ciències clíniques mèdiques.
 • Premi nacional de Doctorat en ciències clíniques quirúrgiques.
 • Premi nacional de Doctorat en ciències mèdiques socials i de la salut.
 • Premi a la trajectòria professional.
 • Premi a la informació, comunicació i difusió de la salut.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.ranm.es/premios.html
  https://www.ranm.es/images/pdf/premios/programa_premios_2019.pdf
  Requisits
 • Tenir nacionalitat espanyola.
 • Tenir el títol de llicenciat.
 • Tenir el títol de doctor d'una universitat espanyola.
 • No haver estat guardonat per la RANM en el mateix premi objecte del concurs.
 • No ser Acadèmic de Número o Acadèmic corresponent de la RANM.
  Consultar a les bases de la convocatòria els requisits específics de cada modalitat.
 • Documentació
  Instància dirigida a l'Excm. Sr. Acadèmic Secretari General de la RANM d'Espanya, en la qual figuraran:
  a) Dades d'identificació del concursant;
  b) Dades de contacte: telèfon, domicili, correu electrònic, etc .;
  c) Guardó o premi al qual concursa. Cada candidat podrà presentar-se exclusivament a un sol premi;
  d) Data i signatura del candidat, amb l'expressió de que totes les dades i mèrits que aporta són verídics.
  La instància s'acompanyarà de:
  a) Un treball original, no publicat o inèdit, realitzat per un únic autor expressament per al concurs de la RANM d'Espanya. Aquest haurà d'estar escrit en espanyol i podrà contenir metodologia, resultats, conclusions o altres aspectes de publicacions realitzades prèviament per l'autor sobre el tema del concurs triat. La forma de redacció serà qualsevol de les reconegudes i validades internacionalment.
  b) Un currículum vitae sobre els diversos mèrits que puguin ampliar o estendre la categoria, en els diversos aspectes, del candidat aspirant al premi.
  c) Certificació universitària de la titulació o titulacions necessàries en cada premi.
  Tota la documentació es presentarà per duplicat.
  La presentació a la convocatòria es realitzarà únicament de l'1 al 31 d'octubre de 2019.

  Arxius

  Arxiu
  programa_premios_Real Academia Nacional de Medicina_2019.pdf